Homepage
Kaikki artikkelit
Kaikki Artikkelit -kuvakeSulje Kaikki Artikkelit -kuvake
8.4.21

Uudelle arkkitehtuuri- ja designmuseolle kerätty Suomen oloissa poikkeuksellisen merkittävä rahoituspohja – yksityistä rahoitusta tähän mennessä vähintään 24 miljoonaa euroa

Jane ja Aatos Erkon säätiö, Suomen Kulttuurirahasto ja Svenska kulturfonden ovat ehdollisesti sitoutuneet uuden Helsingin Eteläsatamaan suunnitellun arkkitehtuuri- ja designmuseon pääomittamiseen yhteensä vähintään 24 miljoonalla eurolla. Kokonaisuus on Suomen oloissa poikkeuksellisen merkittävä.

Jane ja Aatos Erkon säätiö on tehnyt ehdollisen päätöksen uuden museosäätiön pääomittamisesta 20 miljoonalla eurolla. Säätiön avustus on suurin Suomessa koskaan kulttuurille tehty yksityinen lahjoitus. Lisäksi Svenska kulturfonden on tehnyt ehdollisen päätöksen kahden miljoonan euron pääomituksesta ja Suomen Kulttuurirahasto on alustavasti mukana vähintään kahdella miljoonalla eurolla.

Valtion ja Helsingin kaupungin laatiman uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon toteutusmallin yhtenä lähtökohtana on, että uudelle perustettavalle museosäätiölle kerätään vähintään 150 miljoonan euron pääoma, josta valtio ja Helsingin kaupunki maksavat 60 miljoonaa euroa molemmat, ja vähintään 30 miljoonaa euroa kerätään yksityisiltä tahoilta.

Maaliskuussa 2021 aloitettiin museon perustamiseen tähtäävä selvitysvaihe ja hankkeelle nimettiin ohjausryhmä ja hankejohtaja. Hankkeen valmisteluvaiheen odotetaan kestävän vuoden 2023 loppuun, jolloin tarvittavien selvitysten pohjalta sekä valtiolla, kaupungilla että yksityisillä rahoittajilla on mahdollisuus tehdä lopulliset rahoituspäätökset, ja hankkeen varsinainen toteuttaminen voi alkaa.

Uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon pääomaa hallitsevaa museosäätiötä ei vielä ole perustettu ja neuvottelut yksityisestä rahoituksesta on opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa sovitusti hankkeen puolesta käynyt Helsingin kaupunki.

<quote-mark>"<quote-mark><small-quote>Olen erittäin vaikuttunut siitä, miten suurella innostuksella suomalaiset säätiöt ovat suhtautuneet mahdollisuuteen kansainvälisen tason arkkitehtuuri- ja designmuseon saamiseksi Helsinkiin. On merkittävää, että olemme jo tässä aikaisessa hankkeen valmistelua koskevassa vaiheessa onnistuneet saamaan yksityisen rahoituksen kokonaisuuden, joka miltei kattaa asetetun vaatimustason. Jane ja Aatos Erkon säätiön 20 miljoonan euron avustus on suurin Suomessa koskaan tehty yksityinen lahjoitus. On merkittävää, että Suomen suurimmat säätiöt ovat muutoinkin mukana hankkeessa heti alusta alkaen. Tämä on vahva osoitus hankkeen suuresta yhteiskunnallisesta merkittävyydestä ja luo uskoa vaativan hankkeen onnistuneeseen toteutumiseen.<small-quote><quote-author>Jan Vapaavuori – Helsingin pormestari<quote-author>

Uusi arkkitehtuuri- ja designmuseo

Hankkeen valmistelu perustuu vuosina 2018–2019 opetus- ja kulttuuriministeriön ja Helsingin kaupungin yhteistyössä Suomen arkkitehtuurimuseon säätiön ja Designmuseon säätiön kanssa toteuttamaan selvitystyöhön ja museokonseptin laatimiseen. Maaliskuussa 2021 alkaneen selvitysvaiheen aikana valtio ja Helsingin kaupunki valmistelivat ehdotuksen museon hallinnointia ja rahoittamista koskevaksi malliksi. Uusi museo edustaisi laadultaan, näkyvyydeltään ja vaikuttavuudeltaan kansainvälistä huipputasoa ja toimisi Suomessa alansa valtakunnallisena vastuumuseona.

Uutta design- ja arkkitehtuurimuseota varten perustetaan vuoden 2021 aikana uusi säätiö, jonka hallintaan siirtyisivät nykyisten museosäätiöiden kokoelmat. Säätiö vastaisi uuden museon varainhankinnasta ja hallitsisi sen pääomaa. Museon toiminnasta vastaisi myöhemmin perustettava, säätiön 100 prosenttisesti omistama, osakeyhtiö.

Museota varten toteutettaisiin uudisrakennus Helsingin Eteläsatamaan osana Makasiinirannan laajempaa kehittämistä. Museon toteuttamisesta on tarkoitus järjestää erillinen arkkitehtuurikilpailu.

Hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja on Valtiokonttorin pääjohtaja Timo Laitinen ja hankejohtajana aloittaa 1.5.2021 Kaarina Gould.

No items found.
No items found.
Pysy ajantasalla uuden museon suunnittelusta ja tilaa
uutiskirje
Perustajat
Perustajakumppanit
We use cookies to improve our website. By clicking "Accept all cookies", you accept the terms of the website.

For more information visit here.