Homepage
Kaikki artikkelit
Kaikki Artikkelit -kuvakeSulje Kaikki Artikkelit -kuvake
10.5.21

Hankejohtaja Kaarina Gould: museoilla voi olla merkittävä rooli yhteiskunnallisessa keskustelussa

Kaarina Gould on aloittanut tehtävässään uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon hankejohtajana. Haastattelussa hän avaa ajatuksiaan museohankkeesta ja tulevaisuuden museoista ensi viikolla pidettävän kansainvälisen museopäivän kunniaksi. Museopäivän teemana on Tulevaisuuden museo.

Millä tavalla uutta museota lähdetään nyt edistämään? Kuinka pitkästä prosessista on kyse?

Uutta museota edistetään vähän kuin suurta palapeliä. Yksi osa-alue on museon toiminnallinen ja sisällöllinen konsepti; se minkälaisia elämyksiä, kokemuksia ja kohtaamisia uusi museo tulee tarjoamaan. Toisesta kulmasta lähdetään miettimään, minkälainen organisaatio tarvitaan uutta museota pyörittämään ja kolmannesta uuden museon taloutta ja rahoitusta. Neljäs tärkeä osa-alue tässä palapelissä on uusi museorakennus, jota edistetään tiiviissä yhteistyössä Helsingin kaupungin Eteläsataman alueen kehittämistyön kanssa.

Valmisteluita kaikilla näillä osa-alueilla on tehty jo pitkään. Edellytykset uuden museon toteutumiselle ovat aidosti olemassa. Seuraavien parin vuoden tavoitteena on, että museon toteuttamisesta voidaan tehdä lopulliset päätökset.

Kuva: Paavo Lehtonen

Toukokuussa vietetään kansainvälistä museopäivää teemalla Tulevaisuuden museo. Millainen on sinusta tulevaisuuden museo? Mitä siltä vaaditaan?

Tulevaisuuden museon pitää voida vastata moneen tarpeeseen ja toiveeseen. Museon tulisi olla näkemyksellinen asiantuntija niin menneisyydestä kuin tulevasta. Sen tulisi toimia avoimena, elämyksellisenä oppimisen ja kohtaamisen paikkana sekä tarjota yllättäviä oheispalveluita, jotka johdattelevat syvemmän museokokemuksen äärelle. Näiden lisäksi museon tulisi tuottaa mediallisia sisältöjä ja kohtaamisia, joilla se tavoittaa yleisöjä myös seiniensä ulkopuolella. Ja kaikki tämä tulisi tehdä tavalla, jolla hyvin monenlaiset kohderyhmät kokevat museon omakseen.

Mitä tekee hankkeesta kansainvälisesti ainutlaatuisen?

Missään muualla kuin Pohjoismaissa eivät design ja arkkitehtuuri nivoudu niin kiinteästi yhteiskuntaan ja identiteettiin – näistä lähtökohdista uusi museo on toteutuessaan paitsi näyteikkuna sen edustamiin aloihin myös iso tarina yhteiskunnastamme.

Tätä museota on odotettu maailmalla vähintään yhtä pitkään kuin meillä – perintömme ja osaamisemme arkkitehtuurin ja designin aloilla melkein velvoittaa meitä rakentamaan uuden museon. Uusi arkkitehtuuri- ja designmuseo on myös yksi merkittävimpiä nyt käynnissä olevia alan museohankkeita maailmalla – on kansainvälisesti huippukiinnostavaa, minkälaisia ratkaisuja teemme suunnitellessamme ja rakentaessamme museota pandemian jälkeiseen aikaan.

Onko korona-aikana syntynyt uusia innovaatioita museoissa, jota voidaan myös hyödyntää ja jalostaa eteenpäin uuden museon konseptissa?

On tavallaan valtavan hienoa, että olemme juuri nyt toden teolla käynnistämässä kauan kaivattua museohanketta. Vaikka koronan aiheuttama kriisi on ollut raskas, on meillä nyt myös ihan uusi näkökulma siihen, miten museot ja muut kulttuuri-instituutiot voivat palvella yleisöjä. Tätä perspektiiviä emme tietenkään voi ohittaa uuden museon konseptia jalostaessa. Korona-ajan liikkeelle laittama tekeminen – digitaaliset sisällöt, virtuaaliset näyttelykierrokset ja -keskustelutilaisuudet – ovat varmasti tulleet jäädäkseen ja niitä jalostetaan edelleen.

Millainen on sinulle ainutlaatuinen museokokemus?

Museokäynti voi olla niin monella tavalla ainutlaatuinen – joskus tärkeimpänä jää mieleen perheen tai ystävän kanssa jaettu hetki. Varsinkin matkoilla käyn museoissa yksin. Silloin näkökulma on vähän toinen: katson museota enemmän ammattilaisen silmin. Aina kuitenkin jonkin uuden asian oivaltaminen on hienointa. Joskus oivalluksen saa näyttelyistä, joskus museon kirjakaupasta, joskus museon ravintolasta viinilasin ääreltä.

Millaisena näet yleensä museoiden roolin tulevaisuudessa? Millainen rooli museoilla tulisi yhteiskunnassa olla?

Uskon, että museoilla voi olla merkittävä rooli yhteiskunnallisessa keskustelussa. Museot edustavat yhteiskuntamme muistia, ajankohtaisia ilmiöitä ja tulevaisuuden näkymiä. Ne ovat lisäksi kohtaamispaikkoja. Mikä voisi olla otollisempi toimija olemaan keskustelun keskiössä?

Arkkitehtuuri- ja designmuseo edustaa aloja, joilla on tärkeä rooli yhteiskuntamme toimivuuden ja tulevaisuuden kannalta. Design – on se sitten rakennetun, materiaalisen ympäristömme suunnittelua tai systeemistä ajattelua – on aina pyrkimys uusiin, parempiin ratkaisuihin ja tekoihin. Nyt jos koskaan on toiveikkaiden tekojen ja parempaan tulevaisuuteen tähtäävien ratkaisuiden aika.

No items found.
No items found.
Pysy ajantasalla uuden museon suunnittelusta ja tilaa
uutiskirje
Perustajat
Perustajakumppanit
We use cookies to improve our website. By clicking "Accept all cookies", you accept the terms of the website.

For more information visit here.