Homepage
Kaikki artikkelit
Kaikki Artikkelit -kuvakeSulje Kaikki Artikkelit -kuvake
17.3.22

Neljä ehdotusta valittu Makasiinirannan kilpailun toiseen vaiheeseen

Makasiinirannan kilpailun toiseen vaiheeseen on valittu neljä ehdotusta: Makasiinipromenadi (vasen yläkulma), Boardwalk (oikea yläkulma), Saaret (vasen alakulma) ja Ahti (oikea alakulma).

Uutta arkkitehtuuri- ja designmuseota ympäröivän alueen suunnittelu etenee. Eteläsataman Makasiinirannan kansainvälisen laatu- ja konseptikilpailun osallistujista tuomaristo on valinnut kilpailun toiseen vaiheeseen neljä ehdotusta: Ahti, Boardwalk, Makasiinipromenadi ja Saaret. Kilpailussa ei suunnitella museota, vaan siitä järjestetään erillinen arkkitehtuurikilpailu myöhemmin.

Kesäkuussa 2021 käynnistyneen laatu- ja konseptikilpailun ensimmäinen vaihe on ratkaistu. Ensimmäisen vaiheen yhdeksästä kilpailuehdotuksesta kerättiin vuodenvaihteessa kaupunkilaisten kommentteja, joita tuomaristo hyödynsi arvioinnissaan. Kommentteja Kerro kantasi -palvelussa annettiin yli 800. Seuraavassa vaiheessa neljän jatkoon valitun kilpailuehdotuksen työryhmät parantavat ehdotuksiaan tuomariston palautteen pohjalta. Tuomaristo antaa ohjeita kilpailuryhmille muun muassa rakennusten julkisivujen tarkentamiseen. Kilpailun säännöissä on tarkkaan määritellyt suunnitteluperiaatteet, joiden mukaan esimerkiksi näkymät Tähtitorninvuorelle varmistetaan uudisrakentamisen myötä jatkossakin.

Tuomariston puheenjohtaja, pormestari Juhana Vartiainen kertoo tuomariston painottaneen arvioinnissaan erityisesti suunnitelmien kokonaisratkaisua, sopivuutta Eteläsataman ikoniseen maisemaan ja sen historiallisiin arvoihin sekä siihen, onko ehdotus käytännössä toimiva ja toteutettavissa. Tärkeinä pidettiin myös kävely-ympäristön ja kaupunkitilan laatua sekä sitä, että ideoissa toteutuvat ilmastoviisaat ratkaisut.

“Uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon, Vanhan Kauppahallin ja satamarakennuksen ottaminen huomioon osana kokonaisuutta on myös oleellista, vaikka tässä ei kilpailla museon suunnittelusta. Museosta on tarkoitus järjestää erillinen arkkitehtuurikilpailu myöhemmin”, muistuttaa pormestari Vartiainen.

Neljän ehdotuksen takana monipuoliset tiimit

Neljän parhaan ehdotuksen takana on sekä kotimaisia että kansainvälisiä rakennus- ja kiinteistöalan toimijoita.

Ahti-ehdotuksen ansiona tuomaristo näkee työssä ammattitaitoisesti yhdistetyn kaupunkisuunnittelun, arkkitehtuurin, julkiset ulkotilat, kestävän kehityksen sekä monipuoliset toiminnot. Kaupunkilaisten osallistaminen ja Itämeri-teema on myös nostettu työssä esiin. Ehdotuksen takana on työryhmä Elävä Eteläsatama.

Boardwalk-ehdotuksen arkkitehtuuria tuomaristo kuvaa veistokselliseksi ja ainutlaatuiseksi. Ehdotuksella on vahva identiteetti ja arkkitehtoninen konsepti. Ehdotuksen on laatinut Aalto Development Oy:n vetämä ryhmä.

Makasiinipromenadi-ehdotuksen osalta tuomaristo tuo esiin alueen historian huomioimisen. Kilpailutyö toimii arvokkaan kulttuuriympäristön harmonisena jatkumona. Ehdotus saa myös kiitosta hyvin suunnitellusta rantareitistä julkisine ulkotiloineen. Työn on laatinut South Harbour –niminen ryhmä.

Saaret-ehdotus on tuomariston mukaan ymmärtänyt ansiokkaasti paikan luonteen ja työ vastaa hyvin kilpailun haasteisiin. Ratkaisu on tasapainoinen ja kokonaisvaltainen. Korkeatasoiset ulkotilat täydentävät Helsingin rantareittiä. Kilpailuehdotuksen takana on Konsortium Gran.

Kilpailuehdotukset nähtävissä Kaupungintalolla ja verkossa

Kilpailuehdotuksiin voi tutustua Kerro kantasi -palvelussa sekä 8.4. saakka Helsingin kaupungintalon aulatiloissa. Jatkoon valitut kilpailuryhmät laativat tarkennetun kilpailuehdotuksen kesäkuun 2022 loppuun mennessä. Tarkennetut ehdotukset tulevat nähtäville ja kaupunkilaisten kommentoivaksi Kerro kantasi –palveluun heinäkuussa. Makasiinirannan kilpailun voittaja julkistetaan loppusyksyllä 2022. Kilpailun voittanut ryhmä jatkaa alueen suunnittelua kumppanuuskaavoituksena yhteistyössä kaupungin kanssa. Kilpailun voittaja toimii myös kilpailuehdotuksen pohjalta muodostettavien tonttien toteuttajana. Toteutussopimuksen ja alueelle laadittavan asemakaavan hyväksymisestä päättää myöhemmin kaupunginvaltuusto.

Kilpailun toiseen vaiheeseen valittujen ryhmien tarkemmat kokoonpanot ovat:

  • Elävä Eteläsatama (Ålandsbanken, Arkkitehdit Tommila, Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen, A-insinöörit, VSU)
  • AALTO Development (Arkkitehtitoimisto Lahdelma-Mahlamäki, Maisema-arkkitehtitoimisto NÄKYMÄ Oy, Sitowise)
  • South Harbour (NREP, SRVGroup, Anttinen Oiva Arkkitehdit, Nomaji maisema-arkkitehdit, Sitowise)
  • Konsortium Gran (Niam, TaaleriInfra, K2S Architecs, White Arkitekter, Ramboll Finland, Rakennuttajatoimisto HTJ Oy)

Lue lisää Makasiinirannan kilpailusivuilta.

No items found.
No items found.
Pysy ajantasalla uuden museon suunnittelusta ja tilaa
uutiskirje
Perustajat
Perustajakumppanit
We use cookies to improve our website. By clicking "Accept all cookies", you accept the terms of the website.

For more information visit here.