Homepage
Kaikki artikkelit
Kaikki Artikkelit -kuvakeSulje Kaikki Artikkelit -kuvake
24.11.22

Makasiinirannan kilpailu on ratkennut – voittaja on "Saaret"

Kuvat: Helsingin kaupunki / Konsortium Gran

Makasiinirannan kansainvälisen laatu- ja konseptikilpailun voittajaksi on valittu Konsortium Gran -ryhmän kilpailuehdotus Saaret. Tuomaristo katsoo voittajaehdotuksen kaupunkikuvaltaan ja arkkitehtuuriltaan onnistuneeksi ja luovan tasapainoisen jatkumon Helsingin merelliselle keskustalle.

Helsingin kaupunki käynnisti toukokuussa 2021 kilpailun löytääkseen kumppanin Eteläsataman Makasiinirannan kehittämiseen ja toteuttamiseen osana käveltävää keskustaa, Helsingin rantoja kiertävää rantareittiä sekä uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon sijaintipaikkana.

Voittajaksi julkistettiin ehdotus Saaret, tekijöinä Konsortium Gran -ryhmä (Niam, K2S Architects, White Arkitekter, Ramboll Finland, Rakennuttajatoimisto HTJ Oy). Voittaja valittiin kilpailun toiseen vaiheeseen edenneistä neljästä kilpailuehdotuksesta.

"Kärkitavoitteenamme on tehdä Makasiinirannasta merellinen viihtymisen paikka niin helsinkiläisille kuin vierailijoille. Kaupunkilaisten osallistuminen ja yleinen keskustelu kilpailun eri vaiheissa on ollut tärkeä osa kilpailua ja sen tuomarointia", kiittelee Helsingin pormestari Juhana Vartiainen.

Näkymä Tähtitorninvuorelta Makasiinirannan yli kohti Eteläsatamaa ja Tuomiokirkkoa.

Kilpailutehtävä oli kohteen arvokkaan luonteen ja kulttuurihistoriallisen kontekstin kannalta vaativa. Kilpailijoiden tuli ratkaista, kuinka sovittaa uusi rakentaminen osaksi arvokasta aluetta sekä miltä näyttää alueen suojeltujen rakennusten – Vanhan kauppahallin, Olympiaterminaalin ja Satamatalon – tulevaisuus.

Suunnittelussa tuli myös ratkaista, kuinka alue rakentuu toiminnoiltaan vetovoimaiseksi ja houkuttelevaksi sekä miltä rannasta avautuva merenranta-alue rantareitteineen näyttää. Helsingin hiilineutraaliustavoitteita tukien, suunnitelmaratkaisun tuli perustua ilmastoviisaisiin ja kestäviin rakentamistapoihin.

Palkintolautakunnan valitsema voittajaehdotus Saaret katsottiin kaupunkikuvaltaan ja arkkitehtuuriltaan onnistuneeksi ja luovan tasapainoisen jatkumon Helsingin merelliselle keskustalle. Voittajatyö kunnioittaa alueen historiallisia arvoja ja kulttuuriympäristöä samalla tuoden uuden ainutlaatuisen kerrostuman osaksi kansallismaisemaa.

Uusi arkkitehtuuri- ja designmuseo houkuttelee Makasiinirantaan kaupunkilaisia ja matkailijoita

Voittajatyön eduksi katsottiin, että se liittyy ympäröivään Kaartinkaupungin, Ullanlinnan ja Kaivopuiston kaupunkirakenteeseen ja korostaa oivaltavasti alueelta avautuvia näkymiä kohti keskustan maamerkkejä ja merellistä maisemaa. Maisema-arkkitehtuuriltaan korkeatasoinen suunnitelma nivoutuu osaksi kokonaisuutta ja tuo alueelle uusia julkisia ulkotiloja kaupunkilaisten käyttöön.

Makasiinirantaan rakentuu viihtyisä ranta-aukioiden sarja täydentämään Helsinginniemeä kiertävää rantareittiä. Laivasillankadusta muodostuu kaupunkimainen katutila, jota rytmittävät aukiot ja Uspenskin katedraalille sekä merelle avautuvat näkymät.

"Voittaneen ehdotuksen toiminnallinen konsepti on tasapainoinen. Uudisrakentamisen ravintola-, liike- ja toimistotilat sekä hotelli yhdessä suojeltuihin Olympiaterminaaliin ja Satamataloon suunniteltujen kulttuuritilojen kanssa tekevät alueesta vetovoimaisen. Niin ikään Makasiinirantaan rakentuva uusi arkkitehtuuri- ja designmuseo houkuttelee alueelle entisestään lisää kaupunkilaisia ja matkailijoita. Makasiiniranta kytkeytyy yhä enemmän osaksi kaupungin keskustaa. Voittajasuunnitelman myötä alueesta kehittyy toiminnallisesti vilkas, miellyttävä ja merellinen kokonaisuus osaksi Eteläsataman rantoja", kuvaa pormestari Vartiainen.

<quote-mark>"quote-mark><small-quote>Makasiinirantaan rakentuva uusi arkkitehtuuri- ja designmuseo houkuttelee alueelle entisestään lisää kaupunkilaisia ja matkailijoita. Makasiiniranta kytkeytyy yhä enemmän osaksi kaupungin keskustaa.<small-quote><quote-author>Juhana Vartiainen, pormestari<quote-author>

Alueelle rakentuva uusi arkkitehtuuri- ja designmuseo yhdistää nykyiset museot, Arkkitehtuurimuseon ja Designmuseon. Museorakennuksesta järjestetään erillinen suunnittelukilpailu, joka on tarkoitus avata, kun toteutuspäätös museosta on tehty vuoden 2023 aikana.

"Hienoa, että museon tulevan ympäristön kehittäminen etenee. Yhteistyö Helsingin kaupungin kanssa on ollut rakentavaa koko Makasiinirannan laatu- ja konseptikilpailun ajan. Jatkamme tiivistä vuoropuhelua kaupungin ja voittaneen ehdotuksen tehneen työryhmän kanssa mahdollisimman hyvien ratkaisujen löytämiseksi museon ympäristöön. Näen Saaret-kokonaisuudessa paljon mahdollisuuksia synergiaan. On ilo päästä työstämään näitä ihan konkreettisesti samalla kun valmistaudumme museon suunnittelukilpailun avaamiseen", sanoo Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiön toimitusjohtaja, hankejohtaja Kaarina Gould.

Uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon sijainti on merkitty kuvaan läpikuultavana kappaleena. Museorakennuksesta järjestetään erillinen suunnittelukilpailu.


No items found.
No items found.
Pysy ajantasalla uuden museon suunnittelusta ja tilaa
uutiskirje
Perustajat
Perustajakumppanit
We use cookies to improve our website. By clicking "Accept all cookies", you accept the terms of the website.

For more information visit here.