Saavutettavuusseloste
Tämä saavutettavuusseloste koskee uuden arkkitehtuuri- ja designmuseohankkeen sivustoa. Sivuston osoite on www.admuseo.fi.
Sivustoa koskevat lain säädökset
Tämä sivusto on julkaistu marraskuussa 2021. Sivuston tulee täyttää lain edellyttämät saavutettavuuden vaatimukset 23.9.2020 alkaen.
Vaatimustenmukaisuustilanne
Tämä verkkosivusto täyttää lain asettamat kriittiset saavutettavuusvaatimukset WCAG v2.1 -tason AA mukaisesti seuraavin havaituin puuttein.
Ei-saavutettava sisältö
Alla mainittu sisältö ei vielä täytä kaikkia lain asettamia saavutettavuusvaatimuksia.

Kuvien vaihtoehtoiset tekstit (alt-tekstit)

Pystysuorat tekstit sivun navigaatiossa

Sivustoa ei ole täysin testattu näytönlukijoiden kanssa

Ei mahdollisuutta sivuuttaa navigaatiota ja muita elementtejä, jotka toistuvat useilla sivuilla

Ei vaihtoehtoista tapaa löytää muita sivuja sivustolta

Semanttisten elementtien käyttö otsikoissa
Puutteiden korjaus
Jatkossa sivustolla pyritään ottamaan saavutettavuus entistä paremmin huomioon. Tavoitteena on ylläpitää sivustoa niin, että sivuston sisältö teknisesti saavutettavaa ja ymmärrettävää sekä selkeä ja helppo käyttää kaikille käyttäjille.  
Saavutettavuusselosteen laatiminen
Tämä seloste on laadittu 5.10.2021.
Saavutettavuuden arviointi
Saavutettavuuden arvioinnissa on noudatettu Helsingin kaupungin työohjetta ja menetelmiä, jotka pyrkivät varmistamaan sivuston saavutettavuuden kaikissa työvaiheissa. Saavutettavuus on tarkistettu ulkopuolisen asiantuntijan suorittamana sekä itsearviona.
Saavutettavuusselosteen päivittäminen
Sivuston saavutettavuudesta huolehditaan jatkuvalla valvonnalla tekniikan tai sisällön muuttuessa sekä määräajoin. Tätä selostetta päivitetään sivuston muutosten ja saavutettavuuden tarkistusten yhteydessä.
Palaute ja yhteystiedot
Sivuston saavutettavuudesta vastaa Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiö, hello@admuseo.fi.
Ilmoittaminen ei-saavutettavasta sisällöstä
Mikäli käyttäjä kokee, etteivät saavutettavuuden vaatimukset kuitenkaan täyty, voi tästä tehdä ilmoituksen sähköpostilla osoitteeseen info@admuseo.fi.
Tietojen pyytäminen saavutettavassa muodossa
Mikäli käyttäjä ei koe saavansa sivuston sisältöä saavutettavassa muodossa, voi käyttäjä pyytää näitä tietoja sähköpostilla osoitteesta hello@admuseo.fi.
Saavutettavuuden oikeussuoja ja täytäntöönpanomenettely
Mikäli henkilö kokee, ettei hänen ilmoitukseensa tai tiedusteluunsa ole vastattu tai vastaus ei ole tyydyttävä, voi asiasta tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
Puhelinvaihde: 0295 016 000
Avoinna: ma–pe klo 8.00–16.15
Perustajat
Perustajakumppanit
Käytämme evästeitä, jotta voimme parantaa sivuston käyttökokemusta ja kehittää sivustoa. Painamalla "Salli kaikki evästeet", hyväksyt sivuston käyttöehdot.

Saat lisätietoja käyttöehdoista täältä.