Tillgänglighetsutlåtande
Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Nytt museum för arkitektur och designs webbplats. Webbplatsens adress är www.admuseo.fi.
Lagbestämmelser som gäller webbplatsen
Denna webbplats offentliggjordes i november 2021. Från och med den 23 september 2019 ska webbplatsen uppfylla lagens krav på tillgänglighet.
Fullgörandestatus
Denna webbplats uppfyller de kritiska tillgänglighetskraven som lagen ställer i enlighet med WCAG 2.1-kriterierna på nivå AA med följande uppmärksammade brister.
Icke tillgängligt innehåll
Innehållet nedan uppfyller ännu inte alla tillgänglighetskrav som ställs i lagen

Bildbeskrivning (alternativa texter)

Vertikal text för navigering

Inte slutligen testad på skärmläsarna

Ingen länk tillhandahållen för att förbigå navigering eller andra sidoelement som upprepas på nätsidorna

Inga alternativa sätt att nå andra nätsidor

Semantisk markering för att ange rubriker
Åtgärdande av brister
Framöver kommer vi att sträva efter att i ännu större utsträckning beakta tillgängligheten på webbplatsen. Ändamålet är att upprätthålla en nätsida som är tekniskt lätt tillgänglig och begriplig till innehållet, samt tydlig och behändig för alla användarkategorier.
Upprättande av tillgänglighetsutlåtande
Detta utlåtande upprättades den 5 oktober 2021.
Bedömning av tillgänglighet
I bedömningen av tillgängligheten har vi följt Helsingfors stads arbetsanvisning och metoder som strävar efter att säkerställa webbplatsens tillgänglighet i alla arbetsskeden.

Tillgängligheten har kontrollerats genom revision av en extern expert samt genom egen utvärdering.
Uppdatering av tillgänglighetsutlåtande
Webbplatsens tillgänglighet sörjs för genom kontinuerliga kontroller då tekniken eller innehållet ändras och med regelbundna kontroller. Detta utlåtande uppdateras i samband med ändringar av webbplatsen och vid kontroller av tillgängligheten.
Respons och kontaktuppgifter
Ansvarig för webbplatsens tillgänglighet är Stiftelsen Finlands arkitektur- och designmuseum, hello@admuseo.fi.
Anmälan om icke tillgängligt innehåll
Om användaren upplever att tillgänglighetskraven trots allt inte uppfylls kan hen göra en anmälan per e-post till info@admuseo.fi.

Begäran om uppgifter i tillgängligt format
Om användaren upplever att hen inte får webbplatsens innehåll i tillgängligt format kan informationen begäras per e-post till hello@admuseo.fi.
Rättsskydd för tillgänglighet, Verkställighetsförfarande
Om en person upplever att hen inte får svar på sin anmälan eller förfrågan, eller om svaret inte är tillfredsställande, kan ärendet anmälas till regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbplatsen för regionförvaltningsverket i Södra Finland finns detaljerad information om hur ärendet behandlas.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonväxel: 0295 016 000
Öppet: må–fr kl. 8.00–16.15
Grundare
Grundande Partners
Webbplatsen använder kakor. Med hjälp av kakor gör vi det lättare för dig att använda webbplatsen.

Mer information hittar du här.