Homepage
Kaikki artikkelit
Kaikki Artikkelit -kuvakeSulje Kaikki Artikkelit -kuvake
16.12.21

Makasiinirannan kansainvälisen laatu- ja konseptikilpailun ensimmäisen vaiheen ehdotukset julki

Kuva: Helsinki Marketing

Helsingin Eteläsataman Makasiinirannan kansainvälisen laatu- ja konseptikilpailun ensimmäisen vaiheen kilpailuehdotukset on julkaistu Kerro kantasi -verkkopalvelussa. Kaupunkilaisilta ja alueen kehityksestä kiinnostuneilta pyydetään näkemyksiä siitä, kuinka ehdotukset parantaisivat Makasiinirantaa kaikkien yhteisenä, merellisenä viihtymisen paikkana. Alue tulee olemaan uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon sijaintipaikka. Nyt käynnissä oleva kilpailu ei sisällä uuden museon suunnittelua vaan museorakennuksesta järjestetään erillinen arkkitehtuurikilpailu myöhemmin.

Toukokuussa 2021 alkaneen kaksivaiheisen kansainvälisen kilpailun tavoitteena on löytää kumppani Eteläsataman Makasiinirannan kehittämiseen ja toteuttamiseen. Kilpailun ensimmäisessä vaiheessa nähdään yhdeksän kansainvälisen kilpailuryhmän ehdotukset kaupungin keskustan laajenemisesta Makasiinirantaan. Kilpailun tavoitteiden mukaisesti, Makasiiniranta on jatkossa osa käveltävää keskustaa, Helsingin rantoja kiertävää rantareittiä sekä uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon sijaintipaikka.

Mukana kilpailussa on Suomen suurimpia ja kansainvälisimpiä arkkitehtuurin ja rakennuttamisen toimistoja sekä muutama alan tunnettu kansainvälinen toimisto:

  • Foster + Partners, Maanlumo and Ramboll with Hines Nordics
  • HGR Property Partners, PES-Architects, VSU, WSP, Sweco
  • Konsortium Gran, K2S Architecs, White Arkitekter, Ramboll, HTJ
  • Merellinen Helsinki 2030, JKMM, Loci, Ramboll
  • NCC Property Development Oy ja NCC Suomi Oy (NCC, Arkkitehdit Soini& Horto, AOR Arkkitehdit, MASU Planning, Destia, Ramboll Finland, SalsaConcept)
  • Skanska CDF Oy ja Skanska TalonrakennusOy (Skanska Talonrakennus, Arkkitehtitoimisto ALA, SLA S/A, Sitowise
  • South Harbour (NREP, SRV, Anttinen OivaArkkitehdit, Nomaji maisema-arkkitehdit, Sitowise)
  • AALTO Development, LMA,Maisema-arkkitehtitoimisto NÄKYMÄ Oy, Sitowise
  • Elävä Eteläsatama (Ålandsbanken,Arkkitehdit Tommila, Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen, A-insinöörit, VSU)

Kilpailuehdotukset esillä Kerro kantasi –verkkopalvelussa 17.12.2021–16.1.2022.

Makasiinirannan kilpailun ensimmäisenvaiheen kilpailuehdotukset on jätetty nimimerkein ja ne ovat julkisesti nähtävinä ja kaikkien kommentoitavana Helsingin kaupungin Kerro kantasi -palvelussa. Kommentteja ja näkemyksiä kilpailuehdotuksista voi jättää 16. tammikuuta 2022 asti. Kooste palautteesta annetaan tuomaristolle hyödynnettäväksi kilpailun tuomarointia varten.

Neljän kärki etenee kilpailun toiseen vaiheeseen

Tuomaristo tekee päätöksen jatkoon valittavista töistä maaliskuussa 2022. Tuomaristo valitsee toiseen vaiheeseen enintään neljä parasta kilpailuehdotusta laatinutta kilpailijaa. Kilpailun ensimmäisessä vaiheessa tuomariston arviointi painottuu erityisesti suunnitelman kokonaisuusratkaisuun ja siihen, miten ideasuunnitelma sopeutuu Eteläsataman maisemaan ja sen arvoihin. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota myös suunnitelmien kaupunkikuvalliseen laatuun, konseptin toimivuuteen ja toteutettavuuteen, kävely-ympäristön ja kaupunkitilan laatuun sekä Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteutumista edistäviin ratkaisuihin. Tärkeää on myös uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon, Vanha Kauppahallin ja satamarakennuksen huomioiminen osana kokonaisuutta.  

Jatkoon valitut kilpailijat laativat tarkennetun kilpailuehdotuksen kesäkuun 2022 loppuun mennessä ja kilpailun voittaja julkistetaan syksyllä 2022. Myös toisessa vaiheessa kilpailuehdotukset asetetaan julkisesti nähtäville ja kommentoivaksi Kerro kantasi -palveluun. Kilpailun voittanut ryhmä jatkaa alueen suunnittelua kumppanuuskaavoituksena yhteistyössä kaupungin kanssa. Kilpailun voittaja toimii myös kilpailuehdotuksen pohjalta muodostettavien tonttien toteuttajana. Toteutussopimuksen ja alueelle laadittavan asemakaavan hyväksymisestä päättää myöhemmin kaupunginvaltuusto.

Kilpailun etenemistä voi seurata osoitteessa makasiiniranta.hel.fi

No items found.
No items found.
Pysy ajantasalla uuden museon suunnittelusta ja tilaa
uutiskirje
Perustajat
Perustajakumppanit
We use cookies to improve our website. By clicking "Accept all cookies", you accept the terms of the website.

For more information visit here.