Alla artiklar
Alla Artiklar IkonStäng Alla Artiklar Ikon
15/4/2024
Det nya arkitektur- och designmuseets designtävling har inletts
Läs mer
15/2/2024
Designtävlingen för den nya museibyggnaden startar i april 2024
Läs mer
25/1/2024
Det nya arkitektur- och designmuseets genomförandeplan har offentliggjorts
Läs mer
4/10/2023
Ett nytt bolag för att upprätthålla Arkitekturmuseets och Designmuseets verksamhet
Läs mer
16/3/2023
Finansieringsbeslut för AD-museet fattas under 2023
Läs mer
24/11/2022
"Saaret" vann tävlingen om Magasinstranden
Läs mer
14/11/2022
En rådgivande grupp har tillsatts för det nya arkitektur- och designmuseet
Läs mer
4/7/2022
Magasinstrandens framtid kan nu kommenteras
Läs mer
28/4/2022
Stiftelsen Finlands arkitektur- och designmuseum har bildats
Läs mer
Den nya stiftelsen bildades i Helsingfors stadshus.
16/12/2021
De internationella tävlingsförslagen för Magasinstranden har publicerats
Läs mer
Magasinstranden i Södra hamnen i Helsingfors
10/11/2021
Det nya visuella utseendet knuffar Arkitektur- och Designmuseet -projektet mot ett genomförandebeslut
Läs mer
10/11/2021
Bli bekant med projektgruppen
Läs mer
10/11/2021
Att slå världsrekord: en intervju med styrgruppens ordförande Timo Laitinen
Läs mer
10/11/2021
Mot ett nytt museum - Arkitekturmuseets och Designmuseets historia presenteras på Designmuseet
Läs mer
8/4/2021
Exceptionellt omfattande finansiering för nytt arkitektur- och designmuseum - minst 24 miljoner euro privat finansiering
Läs mer
24/3/2021
Inrättandet av nya arkitektur- och designmuseet framskrider
Läs mer
14.11.2022
En rådgivande grupp har tillsatts för det nya arkitektur- och designmuseet – internationella toppnamn bland medlemmarna
Det nya arkitektur- och designmuseet som planerats i Finland har fått en internationell rådgivande grupp. Gruppen består av experter inom arkitektur och design samt museibranschen, konst och teknologi som ser djärvt på framtiden.

De fjorton toppexperterna i gruppen är fulla av visioner och erbjuder sin expertis som stöd i ett projekt som tar sikte mot ett museum i världsklass.

Den rådgivande gruppen består av Paola Antonelli, Liza Chong, Caterina Fake, Eva Franch i Gilabert, Indy Johar, Nimco Kulmiye Hussein, Ervin Latimer, Linda Liukas, Kieran Long, Joar Nango, Héctor Noval, Eeva-Liisa Pelkonen, Johannes Suikkanen och Teemu Suviala.

I den mångsidiga arbetsgruppen möts olika betraktelsesätt och perspektiv, och gruppen sporrar det planerade museet mot en mer hållbar framtid. Avsikten är också att rådgivarna ska utvärdera projektets utvecklingsarbete kritiskt och utmana museets innehållsplanering.

”Vårt mål är att grunda ett nytt arkitektur- och designmuseum i världsklass”, berättar Kaarina Gould som är verkställande direktör och projektledare för Stiftelsen Finlands arkitektur- och designmuseum.

”Vi är verkligen entusiastiska över den nybildade expertgruppen. Vi fick med föregångare vars tänkande och arbete följs runt om i världen. Det här gänget hjälper oss att föreställa oss hur framtiden eventuellt kommer att se ut och omdefiniera vår uppfattning om vad ett museum över lag är.”

Medlemmarna i den rådgivande gruppen för det nya arkitektur- och designmuseet är:

Paola Antonelli, kurator i arkitektur och design samt utvecklingschef för museet för modern konst i New York (MoMA). Antonellis mål är att öka medvetenheten om de positiva effekterna av design överallt.

Liza Chong, verkställande direktör för The Index Project. The Index Project har som syfte att främja designens roll i utvecklingen av livskvalitet runt om i världen. Organisationen har sitt säte i Köpenhamn och är känd för att dela utdet årliga Index Award-priset, som är världens största designpris.

Caterina Fake arbetar som investerare i bolaget Yes VC och driver teknologipodcasten Should This Exist?, som rankats som världsetta. Tidigare har hon lett Etsy, och hon är en av grundarna till fototjänsten Flickr. Time Magazine har utsett Fake till en av världens mest inflytelserika personer. I sitt arbete koncentrerar sig Fake på nätgemenskaper och nya teknologiers kulturella påverkan.

Eva Franch i Gilabert, arkitekt, kurator och kritiker som specialiserat sig på kuratoraktivism, alternativ pedagogik och hållbarhetstänkande. Franch är grundare och kurator för den nya experimentella MODEL-arkitekturfestivalen som ordnas av Barcelona stad.

Indy Johar, grundare av Dark Matter Labs och den RIBA-belönade arkitektur- och stadsplaneringsbyrån Architecture00. Johar har specialiserat sig på strategisk planering av nya medborgarfunktioner som tar sikte mot en positiv förändring och demokratiutveckling.

Nimco Kulmiye Hussein, kurator och skribent som utexaminerats från Aalto-universitetet och Central Saint Martins. Kulmiye Hussein bor i London och forskar i media, digital och visuell kultur och främjar innovativa handlingssätt tillsammans med konstnärer, kreativa aktörer och konstinstitutioner.

Ervin Latimer, kläddesigner och grundare av klädmärket Latimmier, som utsågs till Årets unga designer 2020. Latimer bor i Helsingfors och är grundande medlem i antirasistiska Ruskeat Tytöt Media samt Nordic Fashion Directory som främjar diversitet och jämlikhet inom kreativa branscher.

Linda Liukas, författare, illustratör och utbildare vars Hello Ruby-böcker har översatts till nästan 40 språk. Liukas bor i Paris och tillför nordisk lekfullhet i den ibland något ensidiga världen inom databehandlingsvetenskapen.

Kieran Long, direktör för Sveriges arkitektur- och designmuseum ArkDes. Long har fungerat som skribent, kurator och utbildare inom arkitektur och design redan i 20 år.

Joar Nango, konstnär och arkitekt, som arbetar med arkitektoniska installationer som undersöker gränssnittet mellan arkitektur, design och bildkonst. I sina arbeten har Nango behandlat framför allt moderna sameutrymmen.

Héctor Noval, formgivare som arbetat med konst och teknologisk interaktion runt om i världen under 18 års tid. I sina arbeten har Noval bland annat undersökt designprofessionalism, betydelsesystem och icke-verbal kommunikation.

Eeva-Liisa Pelkonen, professor och vice-dekan vid universitet i Yale. Pelkonen har skrivit flera prisbelönta böcker. Hon har bland annat forskat i 1900-talets europeiska och amerikanska konst och -arkitektur, estetiska teori och idéhistoria.

Johannes Suikkanen, grundare av strategibyrån Gemic. I samarbete med sociologer, filosofer, framtidsforskare och affärsverksamhetsstrateger söker Suikkanen lösningar på vår tids samhälleliga och ekonomiska utmaningar.

Teemu Suviala, direktör för varumärkesplanering på Metas Reality Labs. Suviala är en prisbelönad kreativ direktör med expertis som sträcker sig till design, strategi, teknologi och affärsverksamhet.

Ett nytt riksomfattande arkitektur- och designmuseum håller på att grundas i Finland. Helsingfors stad och finska staten samt Jane och Aatos Erkkos stiftelse, Finska kulturfonden, Svenska kulturfonden och Saastamoinen stiftelse har villkorligt förbundit sig att finansiera museet med betydande donationer.

Stiftelsen Finlands arkitektur- och designmuseum utarbetar en genomförandeplan för det nya museet. Baserat på planen kan projektets huvudfinansiärer fatta kapitaliseringsbeslut för museet år 2023.

Finlands arkitekturmuseum och Designmuseet med sina internationellt sett unika samlingar förenas till ett nytt museum. Den nya byggnaden som planerats för museet byggs vid Magasinstrandens område som utvecklas vid den historiska Södra hamnen i Helsingfors.

Avsikten är att planeringstävlingen för museibyggnaden ska inledas under 2023. Vartefter att tävlingen framskrider fastställs ett noggrannare tidsschema för den nya museibyggnadens fastighetsutvecklingsprojekt samt för planläggningen och byggandet.
Grundare
Grundande Partners
Webbplatsen använder kakor. Med hjälp av kakor gör vi det lättare för dig att använda webbplatsen.

Mer information hittar du här.