Alla artiklar
Alla Artiklar IkonStäng Alla Artiklar Ikon
4/7/2022
Magasinstrandens framtid kan nu kommenteras
Läs mer
28/4/2022
Stiftelsen Finlands arkitektur- och designmuseum har bildats
Läs mer
Den nya stiftelsen bildades i Helsingfors stadshus.
16/12/2021
De internationella tävlingsförslagen för Magasinstranden har publicerats
Läs mer
Magasinstranden i Södra hamnen i Helsingfors
10/11/2021
Det nya visuella utseendet knuffar Arkitektur- och Designmuseet -projektet mot ett genomförandebeslut
Läs mer
10/11/2021
Bli bekant med projektgruppen
Läs mer
10/11/2021
Att slå världsrekord: en intervju med styrgruppens ordförande Timo Laitinen
Läs mer
10/11/2021
Mot ett nytt museum - Arkitekturmuseets och Designmuseets historia presenteras på Designmuseet
Läs mer
8/4/2021
Exceptionellt omfattande finansiering för nytt arkitektur- och designmuseum - minst 24 miljoner euro privat finansiering
Läs mer
24/3/2021
Inrättandet av nya arkitektur- och designmuseet framskrider
Läs mer
10.11.2021
Det nya visuella utseendet knuffar Arkitektur- och Designmuseet -projektet mot ett genomförandebeslut
Dialog mellan design och arkitektur
"Designprocessen började från ett tomt ark. Tanken var att skapa en look som skulle spegla verksamhet, delning och skapande tillsammans. Eftersom det visuella utseendet på projektfasen är tillfälligt föreslog vi att utseendet på projektet också skulle kommunicera detta – elementen är som byggstenar för framtiden,” beskrivs processen av chefsdesigner Diana Sanchez.  
"
Diana Sanchez
Helheten med planeringen av identitet och valet av logotyp kommunicerar processens öppenhet och ofullständighet. Uttrycket består av olika element och former som står tillsammans, men tillika lämnar rum mellan varandra. Genom att kombinera olika klossar kan något alldeles nytt skapas.”
”Utgångspunkten för arbetet var verkligen inspirerande för mig. Tillsammans med projektgruppen ville vi att illustrationerna skulle visa att det framtida museet är till för alla. En utmaning för mig själv var att undvika turist- och fotobyråbilden samt distansen som förknippas med ikoniska platser. Jag gjorde arbetet för hand på ett för mig typiskt sätt och slutförde bilderna endast i nödvändig utsträckning med ett bildredigeringsprogram. Jag strävar alltid efter samma värme och mänskliga grovhet i mina bilder, så även denna gång,” berättar Anja Reponen.  

Resultatet blev flera illustrationer som lyfter fram det nya museets nyckelteman – nyfikenhet, gemenskap och inlärning. 
"
Anja Reponen
Jag hoppas att illustrationerna väcker positiva känslor och visioner och bidrar till att skissera andan och profilen för det framtida museet. Det skulle vara fantastiskt om bilderna kan bidra till att få det nya museet att kännas unikt, meningsfullt och attraktivt.
Webbplatsen berättar om det nya museets väg från planering till genomförandebeslutet under året 2023. Aktuella nyheter om projektet finns också i nyhetsbrevet. Du kan prenumerera på nyhetsbrevet på antingen finska eller engelska.
Ritningarna av Anja Reponen
Liknande artiklar
4/7/2022
Magasinstrandens framtid kan nu kommenteras
Läs mer
28/4/2022
Stiftelsen Finlands arkitektur- och designmuseum har bildats
Läs mer
Den nya stiftelsen bildades i Helsingfors stadshus.
16/12/2021
De internationella tävlingsförslagen för Magasinstranden har publicerats
Läs mer
Magasinstranden i Södra hamnen i Helsingfors
10/11/2021
Det nya visuella utseendet knuffar Arkitektur- och Designmuseet -projektet mot ett genomförandebeslut
Läs mer
Grundare
Grundande Partners
Webbplatsen använder kakor. Med hjälp av kakor gör vi det lättare för dig att använda webbplatsen.

Mer information hittar du här.