Alla artiklar
Alla Artiklar IkonStäng Alla Artiklar Ikon
15/4/2024
Det nya arkitektur- och designmuseets designtävling har inletts
Läs mer
15/2/2024
Designtävlingen för den nya museibyggnaden startar i april 2024
Läs mer
25/1/2024
Det nya arkitektur- och designmuseets genomförandeplan har offentliggjorts
Läs mer
4/10/2023
Ett nytt bolag för att upprätthålla Arkitekturmuseets och Designmuseets verksamhet
Läs mer
16/3/2023
Finansieringsbeslut för AD-museet fattas under 2023
Läs mer
24/11/2022
"Saaret" vann tävlingen om Magasinstranden
Läs mer
14/11/2022
En rådgivande grupp har tillsatts för det nya arkitektur- och designmuseet
Läs mer
4/7/2022
Magasinstrandens framtid kan nu kommenteras
Läs mer
28/4/2022
Stiftelsen Finlands arkitektur- och designmuseum har bildats
Läs mer
Den nya stiftelsen bildades i Helsingfors stadshus.
16/12/2021
De internationella tävlingsförslagen för Magasinstranden har publicerats
Läs mer
Magasinstranden i Södra hamnen i Helsingfors
10/11/2021
Det nya visuella utseendet knuffar Arkitektur- och Designmuseet -projektet mot ett genomförandebeslut
Läs mer
10/11/2021
Bli bekant med projektgruppen
Läs mer
10/11/2021
Att slå världsrekord: en intervju med styrgruppens ordförande Timo Laitinen
Läs mer
10/11/2021
Mot ett nytt museum - Arkitekturmuseets och Designmuseets historia presenteras på Designmuseet
Läs mer
8/4/2021
Exceptionellt omfattande finansiering för nytt arkitektur- och designmuseum - minst 24 miljoner euro privat finansiering
Läs mer
24/3/2021
Inrättandet av nya arkitektur- och designmuseet framskrider
Läs mer
10.11.2021 Intervju
Att slå världsrekord:
en intervju med styrgruppens ordförande Timo Laitinen
Museiprojektets fortskridande stöds och vägleds av en styrgrupp på 15 experter. Ordförande är Timo Laitinen, Statskontorets generaldirektör. I intervjun berättar Timo om vad som har hänt sedan i våras och vilka förväntningar han har inför det kommande året.
Hej Timo, berätta lite om dig själv, vem är du?
Själv kallar jag mig gärna en samhällets tjänare. Jag har en lång historia av chefsbefattningar och sedan 2008 har jag varit generaldirektör för Statskontoret. Jag började på Statskontoret för första gången 2003, men jobbade efter det 20 år i försäkringsbolaget Pohjola och några år som verkställande direktör för konsultbolaget Talent Partners. Jag är jurist till utbildningen. Utöver förtroendeuppdraget relaterat till museiprojektet var jag ordförande i Forststyrelsen och styrelseordförande för statens utbildnings- och utvecklingscentrum HAUS Development Center Ab.

Bredvid detta spenderar jag helst min tid i naturen och samlar föda till familjen och mina nära. Framför allt är jag en ivrig fiskare men också en flitig svampplockare. Bastun är min plats för meditation och jag simmar året runt i naturliga vatten.
Våren 2021 valdes du till ordförande i styrgruppen för ett nytt arkitektur- och designmuseiprojekt. Vad tänkte du när du blev erbjuden uppgiften?
Först blev jag uppriktigt förvånad, nästan till och med chockad och undrade ”varför jag?” Naturligtvis kände jag till projektet, men inte de aktuella skedena. Efter lite mera funderande tänkte jag att den här möjligheten bara måste tas tillvara. Jag är nyfiken och intresserad av att lära mig nya saker och jag anser att det här projektet även gör gott för samhället som helhet. Jag är inte en arkitekt- eller designprofessionell, men jag tror att jag kan ta med mig mycket ledningserfarenhet till ett projekt. Jag tror att min kunskap om offentliga verksamhetsmodeller också är en fördel för projektet.
Vad allt har hänt sedan i våras?
På det personliga planet har jag träffat enormt många nya människor, vilket har varit särskilt givande. Dessutom har vi givetvis utvecklat ett arbetssätt mellan styrgruppen och projektgruppen. Styrgruppen är relativt stor och har en massa kompetens från olika områden. Styrgruppens roll är att hjälpa och stödja projektet till framgång. I början undrade vi vad som kunde vara det bästa sättet att fylla denna roll så att vi kunde tillföra så mycket mervärde till projektet som möjligt. Vi kom fram till att det inte räcker med att vi kommer på månadsmöten och går, utan vi måste vara aktiva även utanför dem. Nu är styrgruppen uppdelad i olika ansvarsgrupper med särskild fokus på vissa aspekter av museiprojektet som ekonomin, byggandet och det bredare fenomen som museet skapat. Jag tycker att det här har visat sig vara ett bra arbetssätt.
Vad förväntar du dig av de kommande faserna av projektet?
Syftet och förväntan är förstås att vi om cirka 12 månader ska ha en omfattande rapport om många olika och komplexa frågor. Så nästa år är mestadels tyst forskning, som ofta inte dyker upp offentligt utanför projektet. Projektet har ett stort antal frågor som ska klargöras, alltid relaterade till zonindelning, placering och drift av det nya museet och sammanslagning av befintliga museer. Så arbetet är datainsamling och sammankoppling och allt är egentligen relaterat till allt. Det finns ännu inget beslut om museets förverkligande, så nu ska vi fokusera på att ta reda på hur och med vilka resurser det vore möjligt att utföra det. Ribborna för ändamålet och ambitionen är placerade högt, vi har en stor chans i våra händer och den kräver att man slår världsrekord i praktiken. Det är fullt möjligt, men alla scenerier är fortfarande öppna.
"
Timo Laitinen
Ribborna för ändamålet och ambitionen är placerade högt, vi har en stor chans i våra händer och den kräver att man slår världsrekord i praktiken.
Vad betyder arkitektur och design för dig personligen?
Även om Statskontoret är administratör för varje system som påverkar vår vardag, och därmed en viktig leverantör av tjänstedesign och ledande inom designprocesser, är jag ingen expert på något av områdena och jag behandlar dem som vilken annan finsk konsument som helst.

Jag är en pragmatisk person och jag tycker att det som fungerar bra också är bra arkitektur och design. Under det senaste halvåret har dock min lyhördhet för ämnena ökat klart. Jag läser varje artikel och lyssnar på nyheter som berör arkitektur och design, vilket betyder att jag följer fältet mycket mer än tidigare. Detta har såklart gett mig nytt innehåll i livet och jag har lärt mig mycket nytt.
Grundare
Grundande Partners
Webbplatsen använder kakor. Med hjälp av kakor gör vi det lättare för dig att använda webbplatsen.

Mer information hittar du här.