Alla artiklar
Alla Artiklar IkonStäng Alla Artiklar Ikon
15/4/2024
Det nya arkitektur- och designmuseets designtävling har inletts
Läs mer
15/2/2024
Designtävlingen för den nya museibyggnaden startar i april 2024
Läs mer
25/1/2024
Det nya arkitektur- och designmuseets genomförandeplan har offentliggjorts
Läs mer
4/10/2023
Ett nytt bolag för att upprätthålla Arkitekturmuseets och Designmuseets verksamhet
Läs mer
16/3/2023
Finansieringsbeslut för AD-museet fattas under 2023
Läs mer
24/11/2022
"Saaret" vann tävlingen om Magasinstranden
Läs mer
14/11/2022
En rådgivande grupp har tillsatts för det nya arkitektur- och designmuseet
Läs mer
4/7/2022
Magasinstrandens framtid kan nu kommenteras
Läs mer
28/4/2022
Stiftelsen Finlands arkitektur- och designmuseum har bildats
Läs mer
Den nya stiftelsen bildades i Helsingfors stadshus.
16/12/2021
De internationella tävlingsförslagen för Magasinstranden har publicerats
Läs mer
Magasinstranden i Södra hamnen i Helsingfors
10/11/2021
Det nya visuella utseendet knuffar Arkitektur- och Designmuseet -projektet mot ett genomförandebeslut
Läs mer
10/11/2021
Bli bekant med projektgruppen
Läs mer
10/11/2021
Att slå världsrekord: en intervju med styrgruppens ordförande Timo Laitinen
Läs mer
10/11/2021
Mot ett nytt museum - Arkitekturmuseets och Designmuseets historia presenteras på Designmuseet
Läs mer
8/4/2021
Exceptionellt omfattande finansiering för nytt arkitektur- och designmuseum - minst 24 miljoner euro privat finansiering
Läs mer
24/3/2021
Inrättandet av nya arkitektur- och designmuseet framskrider
Läs mer
16.3.2023
Finansieringsbeslut för AD-museet fattas under 2023 – sammanslagningen av Arkitekturmuseet och Designmuseet framskrider
Planen för genomförandet av det nya museet för arkitektur och design är på slutrakan. De finansieringsbeslut som ska fattas baserat på planen inväntas under år 2023. Nuvarande Arkitekturmuseet och Designmuseet sammanslås i början av 2024.
Utarbetandet av planen för genomförandet av det nya museet för arkitektur och design är på slutrakan. Avsikten är att det ska fattas beslut om projektets finansiering baserat på planen under år 2023. Helsingfors stad, Finska staten och en grupp privata parter har villkorligt förbundit sig att finansiera grundandet av AD-museet.

De finansieringsbeslut som tidigare planerats till våren 2023 har flyttats till hösten på grund av tilläggsutredningar som ska göras i anslutning till projektet. I och med de positiva finansieringsbesluten startar planeringstävlingen för den nya museibyggnaden under hösten 2023.

De nuvarande museerna sammanslås år 2024
Sammanslagningen av Arkitekturmuseet och Designmuseet i samband med grundandet av det nya museet för arkitektur och design framskrider som planerat. De stiftelser som upprätthåller museerna går i början av 2024 samman till Stiftelsen Finlands arkitektur- och designmuseum. Museernas verksamhet fortsätter emellertid i de nuvarande utrymmena i flera år innan den nya museibyggnaden blir färdig.

Arkitekturmuseet och Designmuseet förbereder sig som bäst på nästa års sammanslagning genom att utveckla sin verksamhet mot gemensamma tjänster och program. Under det senaste året har museerna gemensamt rekryterat Hanna Mutanen som chef för affärsutveckling, Mari Sundell som kundupplevelsechef och Meri Elg som finanskoordinator. Deras arbetsinsatser fördelas mellan Arkitekturmuseet, Designmuseet och det nya museiprojektet.

Den senaste förstärkningen är projektchef Erika Parvikoski, som inledde sitt arbete i början av mars. Parvikoski arbetar som en del av AD-museets projektorganisation. Hennes uppgift anknyter särskilt till den administrativa beredningen av museernas sammanslagning.


Ett nytt nationellt arkitektur- och designmuseum håller på att grundas i Finland. Stiftelsen Finlands arkitektur- och designmuseum, som grundats 2022, skapar en genomförandeplan för museet. Baserat på planen kan projektets huvudfinansiärer fatta nödvändiga beslut under år 2023. Arkitekturmuseet och Designmuseet med sina internationellt sett unika samlingar förenas till ett nytt museum. Den nya byggnaden som planerats för museet byggs vid Magasinstrandens område som utvecklas vid den historiska Södra hamnen i Helsingfors.
Grundare
Grundande Partners
Webbplatsen använder kakor. Med hjälp av kakor gör vi det lättare för dig att använda webbplatsen.

Mer information hittar du här.