Alla artiklar
Alla Artiklar IkonStäng Alla Artiklar Ikon
15/4/2024
Det nya arkitektur- och designmuseets designtävling har inletts
Läs mer
15/2/2024
Designtävlingen för den nya museibyggnaden startar i april 2024
Läs mer
25/1/2024
Det nya arkitektur- och designmuseets genomförandeplan har offentliggjorts
Läs mer
4/10/2023
Ett nytt bolag för att upprätthålla Arkitekturmuseets och Designmuseets verksamhet
Läs mer
16/3/2023
Finansieringsbeslut för AD-museet fattas under 2023
Läs mer
24/11/2022
"Saaret" vann tävlingen om Magasinstranden
Läs mer
14/11/2022
En rådgivande grupp har tillsatts för det nya arkitektur- och designmuseet
Läs mer
4/7/2022
Magasinstrandens framtid kan nu kommenteras
Läs mer
28/4/2022
Stiftelsen Finlands arkitektur- och designmuseum har bildats
Läs mer
Den nya stiftelsen bildades i Helsingfors stadshus.
16/12/2021
De internationella tävlingsförslagen för Magasinstranden har publicerats
Läs mer
Magasinstranden i Södra hamnen i Helsingfors
10/11/2021
Det nya visuella utseendet knuffar Arkitektur- och Designmuseet -projektet mot ett genomförandebeslut
Läs mer
10/11/2021
Bli bekant med projektgruppen
Läs mer
10/11/2021
Att slå världsrekord: en intervju med styrgruppens ordförande Timo Laitinen
Läs mer
10/11/2021
Mot ett nytt museum - Arkitekturmuseets och Designmuseets historia presenteras på Designmuseet
Läs mer
8/4/2021
Exceptionellt omfattande finansiering för nytt arkitektur- och designmuseum - minst 24 miljoner euro privat finansiering
Läs mer
24/3/2021
Inrättandet av nya arkitektur- och designmuseet framskrider
Läs mer
25.1.2024
Ett museum som förenar arkitektur och design stärker Helsingfors och Finlands dragningskraft – genomförandeplanen har offentliggjorts
Det nya arkitektur- och designmuseets genomförandeplan har färdigställts som ett resultat av ett tvåårigt projektarbete. Det mångsidiga museet som sticker av internationellt förutspås stärka Helsingfors och Finlands dragningskraft. Enligt planen kunde museet öppna år 2030 i den nya museibyggnad som uppförs i Södra hamnen i Helsingfors.
Våren 2021 startade finska staten och Helsingfors stad i samarbete med Finlands arkitekturmuseum och Designmuseet ett projekt för grundandet av ett nytt nationellt arkitektur- och designmuseum. Genomförandeplanen som nu har offentliggjorts beskriver museets verksamhet och tjänster samt visar vägkartan för museets förverkligande. Museets nybyggnad har fått sin plats anvisad i Södra hamnen i Helsingfors.

Det nya arkitektur- och designmuseet planeras som ett museum för att skapa framtiden, där alla får möjlighet att använda designarnas och arkitekternas verktyg. Museet förutspås komma att stärka de finländska kreativa branschernas betydelse och möjligheter även internationellt. Den mångsidiga verksamheten kompletteras av olika slags tjänster så som kafé, restaurang, butik och bibliotek.

”Vårt arkitektur- och designarv från paret Aalto till Angry Birds, från jugend till ishockeyskjortan, från Nokia till nanocellulosan och från moderskapsförpackningen till smartkläderna öppnar sig i museet på ett upplevelsebetonat sätt. I programmet finns inhemska och internationella topputställningar samt andra aktuella innehåll. Museet kommer att bli en dragkraftig helhet av ett slag som inte finns någon annanstans”, berättar Stiftelsen Finlands arkitektur- och designmuseums verkställande direktör Kaarina Gould.

Som en del av genomförandet av planen har stiftelserna som upprätthåller Finlands arkitekturmuseum och Designmuseet med sina samlingar sammansmält till den för museet grundade Stiftelsen Finlands arkitektur- och designmuseum den 1 januari 2024. Samtidigt har museernas verksamhet överförts till AD-museet Ab som ägs av stiftelsen.
Investeringarna som ska göras i museet överförs på nytt till den offentliga ekonomin
Stiftelsen Finlands arkitektur- och designmuseums styrelseordförande Timo Laitinen berättar att den ekonomiska modellen för det nya arkitektur- och designmuseet har planerats noggrant. Genom kapitaldonationer från staden, staten och privata aktörer skapas en stadig grund för en långsiktig utveckling av museets verksamhetsekonomi.

”Stiftelsen ansvarar för museets medelanskaffning och förvaltar museets kapital på ett ansvarsfullt sätt. Senare offentliggör vi storleken på det privata kapital som stiftelsen har samlat in för projektet, och som mätt med finländsk måttstock är betydande”, säger Laitinen.

Finska staten, Helsingfors stad och ett antal privata stiftelser och fonder har villkorligt förbundit sig att finansiera museet genom kapitaldonationer som riktas till Stiftelsen Finlands arkitektur- och designmuseum. Helsingfors stad och finska staten donerar vardera till stiftelsen 60 miljoner euro. Dessutom samlar stiftelsen av privata aktörer in minst 30 miljoner euro, varvid det hos stiftelsen samlas ett kapital på minst 150 miljoner euro. Kapitalets avkastning möjliggör en verksamhet av internationell toppklass i nybyggnaden som uppförs för museet.

Enligt en utredning över museets effekter på den regionala ekonomin betalar sig de offentliga investeringar som ska göras i museet tillbaka i form av sysselsättning, löner, konsumtion och beskattning.

Staten har i december 2023 bekräftat att den förbinder sig till att kapitalisera stiftelsen. Helsingfors stadsstyrelse behandlar ärendet måndagen den 29 januari. Beslut i saken fattas av stadsfullmäktige.

Finansieringsbesluten möjliggör startandet av en internationell planeringstävling som gäller den nya museibyggnaden i Södra hamnen i Helsingfors. Byggnadens yta presenteras i planen som 9 000 m² (rumsareal). Tillsammans med området vid Magasinstranden som är statt i förnyelse utgör museet ett inbjudande stadsrum mitt i Helsingfors maritima centrum. Det nya museet kunde enligt måltidtabellen som presenteras i planen öppna år 2030.


Du kan bekanta dig med det nya arkitektur- och designmuseets  genomförandeplan (på finska) här.
Grundare
Grundande Partners
Webbplatsen använder kakor. Med hjälp av kakor gör vi det lättare för dig att använda webbplatsen.

Mer information hittar du här.