Alla artiklar
Alla Artiklar IkonStäng Alla Artiklar Ikon
15/4/2024
Det nya arkitektur- och designmuseets designtävling har inletts
Läs mer
15/2/2024
Designtävlingen för den nya museibyggnaden startar i april 2024
Läs mer
25/1/2024
Det nya arkitektur- och designmuseets genomförandeplan har offentliggjorts
Läs mer
4/10/2023
Ett nytt bolag för att upprätthålla Arkitekturmuseets och Designmuseets verksamhet
Läs mer
16/3/2023
Finansieringsbeslut för AD-museet fattas under 2023
Läs mer
24/11/2022
"Saaret" vann tävlingen om Magasinstranden
Läs mer
14/11/2022
En rådgivande grupp har tillsatts för det nya arkitektur- och designmuseet
Läs mer
4/7/2022
Magasinstrandens framtid kan nu kommenteras
Läs mer
28/4/2022
Stiftelsen Finlands arkitektur- och designmuseum har bildats
Läs mer
Den nya stiftelsen bildades i Helsingfors stadshus.
16/12/2021
De internationella tävlingsförslagen för Magasinstranden har publicerats
Läs mer
Magasinstranden i Södra hamnen i Helsingfors
10/11/2021
Det nya visuella utseendet knuffar Arkitektur- och Designmuseet -projektet mot ett genomförandebeslut
Läs mer
10/11/2021
Bli bekant med projektgruppen
Läs mer
10/11/2021
Att slå världsrekord: en intervju med styrgruppens ordförande Timo Laitinen
Läs mer
10/11/2021
Mot ett nytt museum - Arkitekturmuseets och Designmuseets historia presenteras på Designmuseet
Läs mer
8/4/2021
Exceptionellt omfattande finansiering för nytt arkitektur- och designmuseum - minst 24 miljoner euro privat finansiering
Läs mer
24/3/2021
Inrättandet av nya arkitektur- och designmuseet framskrider
Läs mer
16.12.2021
De internationella tävlingsförslagen för Magasinstranden har publicerats
Tävlingsförslagen i den internationella kvalitets- och koncepttävlingen för Magasinstranden i Södra hamnen är nu framlagda till påseende och kan kommenteras i webbtjänsten Säg din åsikt. Stadsbor och andra som är intresserade av områdets utveckling ombeds ge sina åsikter om hur förslagen skulle förbättra Magasinstranden som en gemensam, havsnära plats för allas trivsel. Magasinstranden ska också bli en plats för det nya arkitektur- och designmuseet. Tävlingen innehåller inte planering av det nya arkitektur- och designmuseet utan en separat arkitekturtävling för museet ska ordnas vid ett senare tillfälle.

Den tvåfasiga kvalitets- och koncepttävlingen för Magasinstranden startade i maj 2021 för att hitta en partner för utveckling och genomförande av Magasinstranden i Södra hamnen. Nio internationella tävlingsgrupper har utarbetat helhetsplaner, där stadskärnan med sina tjänster utvidgas till Magasinstranden. Enligt tävlingsmålen är Magasinstranden i fortsättningen en del av det promenadbetonade centrumet, strandboulevarden som går längs Helsingfors stränder, samt plats för det nya arkitektur- och designmuseet.

Några av Finlands största och mest internationella arkitektbyråer finns med liksom ett par kända internationella byråer:

• Foster + Partners, Maanlumo and Ramboll with Hines Nordics

• HGR Property Partners, PES-Architects, VSU, WSP, Sweco

• Konsortium Gran, K2S Architecs, White Arkitekter, Ramboll, HTJ

• Merellinen Helsinki 2030, JKMM, Loci, Ramboll

• NCC Property Development Oy ja NCC Suomi Oy (NCC, Arkkitehdit Soini & Horto, AOR Arkkitehdit, MASU Planning, Destia, Ramboll Finland, Salsa Concept)

• Skanska CDF Oy ja Skanska Talonrakennus Oy (Skanska Talonrakennus, Arkkitehtitoimisto ALA, SLA S/A, Sitowise

• South Harbour (NREP, SRV, Anttinen Oiva Arkkitehdit, Nomaji maisema-arkkitehdit, Sitowise)

• AALTO Development, LMA, Maisema-arkkitehtitoimisto NÄKYMÄ Oy, Sitowise

• Elävä Eteläsatama (Ålandsbanken, Arkkitehdit Tommila, Arkkitehdit Rudanko+ Kankkunen, A-insinöörit, VSU)
Materialen för nio tävlingsförslag finns framlagda till påseende i webbtjänsten Säg din åsikt 17.12.2021–16.1.2022.
De nio tävlingsförslagen i den första fasen av tävlingen för Magasinstranden har lämnats in med signaturer, och är nu offentligt framlagda och kan kommenteras av alla i tjänsten Säg din åsikt. Kommentarer och åsikter om tävlingsförslagen kan skickas ända till den 16 januari 2022. Juryn får ett sammandrag av responsen, som används för att döma tävlingen.
De fyra bästa går vidare till tävlingens andra fas
Juryn fattar i mars 2022 beslut om vilka arbeten som går vidare i tävlingen. Juryn väljer högst de fyra bästa tävlande till den andra fasen. I tävlingens första fas framhävs i juryns bedömning i synnerhet planens helhetslösning, och hur idéplanen anpassar sig till landskapet och värdena i Södra hamnen. I bedömningen fäster man även uppmärksamhet vid planernas stadsbildsmässiga kvalitet, konceptets funktionalitet och genomförbarhet, promenadmiljöns och stadsrummets kvalitet, samt lösningar som främjar genomförande av programmet Kolneutralt Helsingfors 2035. Det är också viktigt att det nya arkitektur- och designmuseet, Gamla saluhallen och hamnbyggnaden beaktas som en del av helheten.  

De tävlande som går vidare ska utarbeta ett preciserat tävlingsförslag före slutet av juni 2022 och tävlingens resultat publiceras hösten 2022. Även i den andra fasen läggs tävlingsförslagen fram för påseende, och kan kommenteras i tjänsten Säg din åsikt. Den grupp som har vunnit tävlingen fortsätter att planera området genom partnerskapsplanläggning tillsammans med staden. Tävlingens vinnare genomför även de tomter som bildas på grundval av tävlingsförslaget. Om godkännande av avtalet om genomförandet och detaljplanen till området beslutar stadsfullmäktige vid ett senare tillfälle.
Du kan följa tävlingens framskridande på makasiiniranta.hel.fi.  
Grundare
Grundande Partners
Webbplatsen använder kakor. Med hjälp av kakor gör vi det lättare för dig att använda webbplatsen.

Mer information hittar du här.