Alla artiklar
Alla Artiklar IkonStäng Alla Artiklar Ikon
15/4/2024
Det nya arkitektur- och designmuseets designtävling har inletts
Läs mer
15/2/2024
Designtävlingen för den nya museibyggnaden startar i april 2024
Läs mer
25/1/2024
Det nya arkitektur- och designmuseets genomförandeplan har offentliggjorts
Läs mer
4/10/2023
Ett nytt bolag för att upprätthålla Arkitekturmuseets och Designmuseets verksamhet
Läs mer
16/3/2023
Finansieringsbeslut för AD-museet fattas under 2023
Läs mer
24/11/2022
"Saaret" vann tävlingen om Magasinstranden
Läs mer
14/11/2022
En rådgivande grupp har tillsatts för det nya arkitektur- och designmuseet
Läs mer
4/7/2022
Magasinstrandens framtid kan nu kommenteras
Läs mer
28/4/2022
Stiftelsen Finlands arkitektur- och designmuseum har bildats
Läs mer
Den nya stiftelsen bildades i Helsingfors stadshus.
16/12/2021
De internationella tävlingsförslagen för Magasinstranden har publicerats
Läs mer
Magasinstranden i Södra hamnen i Helsingfors
10/11/2021
Det nya visuella utseendet knuffar Arkitektur- och Designmuseet -projektet mot ett genomförandebeslut
Läs mer
10/11/2021
Bli bekant med projektgruppen
Läs mer
10/11/2021
Att slå världsrekord: en intervju med styrgruppens ordförande Timo Laitinen
Läs mer
10/11/2021
Mot ett nytt museum - Arkitekturmuseets och Designmuseets historia presenteras på Designmuseet
Läs mer
8/4/2021
Exceptionellt omfattande finansiering för nytt arkitektur- och designmuseum - minst 24 miljoner euro privat finansiering
Läs mer
24/3/2021
Inrättandet av nya arkitektur- och designmuseet framskrider
Läs mer
15.2.2024
Det nya arkitektur- och designmuseet tar ett viktigt steg framåt – designtävlingen för museibyggnaden startar i april
Helsingfors stadsfullmäktige har beslutat om en kapitaldonation på sammanlagt 60 miljoner euro till stiftelsen som ansvarar för grundandet av det nya arkitektur- och designmuseet. Museiprojektets andra huvudfinansiär är finska staten som deltar med en motsvarande andel i projektet. Stadens och statens åtagande gör det möjligt för projektet att framskrida. Det följande skedet är en internationell planeringstävling som ordnas för den nya museibyggnaden som ska uppföras i Södra hamnen i Helsingfors, en tävling som startar i april 2024.
Helsingfors stadsfullmäktige har på sitt möte av den 14 februari godkänt en kapitaldonation på sammanlagt 60 miljoner euro till Stiftelsen Finlands arkitektur- och designmuseum för förverkligandet av det nya arkitektur- och designmuseet. Finska staten har bekräftat att den förbinder sig till en motsvarande donation i december 2023. Dessutom samlar stiftelsen från privata aktörer in minst 30 miljoner euro, varvid stiftelsen får ett kapital på sammanlagt minst 150 miljoner euro. Genom avkastningen på kapitalet möjliggörs en ambitiös museiverksamhet i museets nybyggnad.

Tillsammans innebär besluten att det långt planerade nya nationella arkitektur- och designmuseet går mot sitt fullbordande. Främjandet av museiprojektet fortsätter på basis av den förverkligandeplan Stiftelsen Finlands arkitektur- och designmuseum offentliggjorde i januari 2024. Enligt målschemat kunde museet öppna år 2030 i den nya museibyggnaden som ska uppföras i Södra hamnen i Helsingfors. Museiverksamheten i nybyggnaden upprätthålls av AD-museet Ab som ägs av Stiftelsen Finlands arkitektur- och designmuseum, och som Designmuseet och Finlands arkitekturmuseum har förenats med.

"Det nya arkitektur- och designmuseet har förberetts omsorgsfullt och under lång tid. Det är rent ut sagt fantastiskt att det nu förverkligas. Museet stärker Helsingfors internationella dragningskraft och erbjuder stadsborna en ny orsak att komma till centrum. Tillsammans med Magasinstranden som är stadd i förnyelse bildar museet ett nytt lockande stadsrum på vår marina paradplats. Det är en lönsam investering som skapar arbetsplatser samt för kunder till företagen och turister till Helsingfors. Museet är en investering i framtiden", kommenterar Helsingfors borgmästare Juhana Vartiainen.
Designtävlingen startar i april och avgörs under år 2025
För den nya museibyggnaden ordnas en allmän och internationell designtävling i två faser. Syftet är ett slutresultat som är förstklassigt ur arkitektonisk, stadsbildsmässig och funktionell synvinkel, som erbjuder ramarna för en museiverksamhet av internationell toppklass och bildar ett nytt och levande stadsrum tillsammans med området vid Magasinstranden som är statt i förnyelse.

Designtävlingen startar den 15 april 2024. Tävlingsprogrammet offentliggörs i samband med att tävlingen startar. Tävlingsresultat kungörs i september 2025.

Designtävlingen arrangeras av Fastighets Ab ADM som ägs av Helsingfors stad och finska staten samt av Stiftelsen Finlands arkitektur- och designmuseum i samarbete med Finlands Arkitektförbund SAFA och Helsingfors stad.

Juryn som består av inhemska och internationella experter inom olika områden offentliggörs innan tävlingen startar. Prissumman som delas ut är sammanlagt högst 400 000 euro. Tävlingens språk är engelska. Tilläggsuppgifter om deltaganderätten finns på tävlingens nätsida.


Läs mer om designtävlingen på tävlingens nätsida.
Grundare
Grundande Partners
Webbplatsen använder kakor. Med hjälp av kakor gör vi det lättare för dig att använda webbplatsen.

Mer information hittar du här.