Alla artiklar
Alla Artiklar IkonStäng Alla Artiklar Ikon
15/4/2024
Det nya arkitektur- och designmuseets designtävling har inletts
Läs mer
15/2/2024
Designtävlingen för den nya museibyggnaden startar i april 2024
Läs mer
25/1/2024
Det nya arkitektur- och designmuseets genomförandeplan har offentliggjorts
Läs mer
4/10/2023
Ett nytt bolag för att upprätthålla Arkitekturmuseets och Designmuseets verksamhet
Läs mer
16/3/2023
Finansieringsbeslut för AD-museet fattas under 2023
Läs mer
24/11/2022
"Saaret" vann tävlingen om Magasinstranden
Läs mer
14/11/2022
En rådgivande grupp har tillsatts för det nya arkitektur- och designmuseet
Läs mer
4/7/2022
Magasinstrandens framtid kan nu kommenteras
Läs mer
28/4/2022
Stiftelsen Finlands arkitektur- och designmuseum har bildats
Läs mer
Den nya stiftelsen bildades i Helsingfors stadshus.
16/12/2021
De internationella tävlingsförslagen för Magasinstranden har publicerats
Läs mer
Magasinstranden i Södra hamnen i Helsingfors
10/11/2021
Det nya visuella utseendet knuffar Arkitektur- och Designmuseet -projektet mot ett genomförandebeslut
Läs mer
10/11/2021
Bli bekant med projektgruppen
Läs mer
10/11/2021
Att slå världsrekord: en intervju med styrgruppens ordförande Timo Laitinen
Läs mer
10/11/2021
Mot ett nytt museum - Arkitekturmuseets och Designmuseets historia presenteras på Designmuseet
Läs mer
8/4/2021
Exceptionellt omfattande finansiering för nytt arkitektur- och designmuseum - minst 24 miljoner euro privat finansiering
Läs mer
24/3/2021
Inrättandet av nya arkitektur- och designmuseet framskrider
Läs mer
10.11.2021
Bli bekant med projektgruppen
Det nya arkitektur- och designmuseets planeringsskede startade på våren 2021 och är nu i full gång. Att främja förverkligandet av det nya museet är ett komplext och omfattande nätverkssamarbete som koordineras av projektets organisation och kärnteam. Det första målet i siktet är beslutet att förverkliga museet, som beräknas vara fattat i början av 2023.

Projektdirektör Kaarina Gould tillträdde sin tjänst i maj 2021. Under Kaarinas ledning ansvarar projektorganisationen för att ta fram en övergripande projektplan utifrån vilken det slutliga genomförandebeslutet för museet kan fattas. Kaarina anslöt sig till museiprojektet efter uppdraget som chef för Finlands kulturinstitut i New York. Ett internationellt perspektiv och lång erfarenhet av administration inom områdena konst, design och kultur har också erhållits inom befattningar som utvecklingschef för Live Nation Finland, programchef för World Design Capital Helsinki 2012, chef för samtidscirkuscentret Cirko och Helsingforsfestivalens programchef.
"
Kaarina Gould
Det är inspirerande hur mycket sakkunskap och engagemang som ryms i museiprojektet. Det känns som att det finns en stark kollektiv vilja att den här gången ska drömmen om det nya museet förverkligas. Under nästa år kommer det nya museets modell att utformas och vi kommer fortfarande att samarbeta och dela planer med samt ta del av åsikter från otaliga parter både i Finland och runt om i världen.
Läs mer om Kaarinas tankar i en kommande intervju som publiceras i juni.
Två nya
Under hösten växte projektgruppen med två experter till. Reetta Turtiainen anslöt sig till truppen i september 2021 då hon startade som projektplanerare. Reetta arbetar i par med Kaarina, främjande diverse aspekter av projektet. Reetta har examen som kulturproducent samt master från det tvärvetenskapliga programmet Business and Design vid Göteborgs universitet. Han har tidigare arbetat som producent på Helsinki Design Week och som expert på KONE Corporations innovationsenhet, med fokus på användarorienterad designforskning och framtida stadsutvecklingsinnovations- och forskningsprojekt.

Projektledare Markku Inkeroinen, som rekryterades till undervisnings- och kulturministeriet, för också ett nära samarbete med det nya museet. Markku (DI, RAPS, KJs) har över 30 års erfarenhet av byggnads- och fastighetsutveckling i rollen som både tjänsteleverantör och kund. Han började på Undervisnings- och kulturministeriet i augusti 2021, efter att ha arbetat i mer än sex år som ledare för krävande projekt vid Senatfastigheter.

Utöver undervisnings- och kulturministeriet och Helsingfors stad har kärnteamet på tre personer ett nära samarbete med Designmuseet och Arkitekturmuseet. Utgångspunkten är att Designmuseet och Arkitekturmuseet går samman till ett nytt museum och bildar en helhet som är långt mer än summan av dess delar. Museerna genomgår en flerårig organisationsutvecklingsprocess tillsammans, i syfte att gå över till det nya museet under en gemensam administration. Tillika håller museiteamens expertis en nyckelposition i planeringen av det nya museets verksamhet och tjänster. Dessutom styrs och stöds arbetet av en för projektet tillsatt styrgrupp som består av 15 experter.

I styrgruppen ingår förutom representanter för finska staten, Helsingfors stad och Design- och Arkitekturmuseerna Mirkku Kullberg, Ari Tolppanen och Jannica Fagerholm som inbjudna experter samt Kerstin Rinne som representant för Jane och Aatos Erkkos stiftelse. Styrgruppen leds av Timo Laitinen, Statskontorets generaldirektör.
Kaarinas, Reettas och Markkus favoritmuseer ute i världen
"
Självklart är jag väldigt partisk gentemot museerna i New York, men jag väljer ändå Museum of African American History and Culture, som öppnade i Washington DC 2016 (National Museum of African American History and Culture. Den monumentala byggnaden av arkitekten David Adjaye, den visuellt lättillgängliga besökarupplevelsen och hur skickligt den stora gemensamma historien förmedlas i museets innehåll och kommunikation gjorde väldigt stort intryck på mig.
Kaarina Gould
"
Jag är intresserad av människors levnadsberättelser såväl som deras olika hem, så särskilt hemmuseer inspirerar mig. Förra sommaren besökte jag Laila Pullinens skulpturpark och hemmuseum i Vanda som hade en nästan rörande atmosfär. Livet som levdes i hemmet lämnades fint till allmänheten att se genom konst och föremål. Även konstnärsparet Olga och Carl Milles ateljébostad i utkanten av Millesgården i Stockholm är ett trevligt resmål med omväxlande utställningar. Från gården utanför huset, byggt på en hög kulle, har man utsikt över Stockholms centrum.  
Reetta Turtiainen
"
Hos mig har Heureka stannat i hågen. Lokalen berättar på många sätt t.ex. om vetenskapens och teknikens historia och fenomen. Utformningen av denna byggnad var också resultatet av en mycket populär arkitekttävling. Vetenskapscentret fick sitt namn från det vinnande förslaget. Jag kan inte låta bli att nämna att jag har kontakt med Heureka även ur ett fastighetsperspektiv. Jag byggde ett projekt som projektingenjör och 2008 ledde jag ett renoveringsprojekt av planetarium som byggkonsult.
Markku Inkeroinen
Grundare
Grundande Partners
Webbplatsen använder kakor. Med hjälp av kakor gör vi det lättare för dig att använda webbplatsen.

Mer information hittar du här.