Alla artiklar
Alla Artiklar IkonStäng Alla Artiklar Ikon
4/7/2022
Magasinstrandens framtid kan nu kommenteras
Läs mer
28/4/2022
Stiftelsen Finlands arkitektur- och designmuseum har bildats
Läs mer
Den nya stiftelsen bildades i Helsingfors stadshus.
16/12/2021
De internationella tävlingsförslagen för Magasinstranden har publicerats
Läs mer
Magasinstranden i Södra hamnen i Helsingfors
10/11/2021
Det nya visuella utseendet knuffar Arkitektur- och Designmuseet -projektet mot ett genomförandebeslut
Läs mer
10/11/2021
Bli bekant med projektgruppen
Läs mer
10/11/2021
Att slå världsrekord: en intervju med styrgruppens ordförande Timo Laitinen
Läs mer
10/11/2021
Mot ett nytt museum - Arkitekturmuseets och Designmuseets historia presenteras på Designmuseet
Läs mer
8/4/2021
Exceptionellt omfattande finansiering för nytt arkitektur- och designmuseum - minst 24 miljoner euro privat finansiering
Läs mer
24/3/2021
Inrättandet av nya arkitektur- och designmuseet framskrider
Läs mer
24.03.2021
Inrättandet av nya arkitektur- och designmuseet framskrider
Timo Laitinen blir ordförande för projektets styrgrupp
Foto: Ilmakuvaus Ruohonen
Kaarina Gould blir projektledare
Projektets framskridande
Foto: Ilmakuvaus Ruohonen
Bakgrund till projektet
Mer information:
"
Kulturverksamhetens återhämtning och hållbara tillväxt visar en väg mot en ljusare framtid. Arkitekturen och designen är våra styrkor och de har en viktig roll när det gäller att ta fram hållbara lösningar för samhället. I det nya museet möts unikt innehåll, kompetens och kreativitet. Vårt mål är att ha (världens bästa) arkitektur- och designmuseum, med innehåll och tjänster som ger upplevelser och insikter. Det är fint att vi nu tillsammans kan börja främja förverkligandet av projektet
Anita Lehikoinen – undervisnings- och kulturministeriets kanslichef
"
Den globala konkurrensen mellan städerna ökar betydligt. I och med coronakrisen lyfts förutsättningarna för ett gott liv och det intellektuella och sociala kapitalet fram vid sidan av de mer traditionella attraktionsfaktorerna. Vi lever i en tid då det är nödvändigt att våga drömma stort och investera i framtiden med tanke på samhällets framgång. Samtidigt spelar formgivning, arkitektur och god planering en allt viktigare roll när det gäller att lösa globala problem. Tiden kunde inte vara mer gynnsam för inrättandet av det nya arkitektur- och designmuseet. Jag är glad över att vi nu kan ta itu med det praktiska arbetet
Jan Vapaavuori – Helsingfors borgmästare
"
Det konkreta projektskedet som nu inleds har beretts omsorgsfullt. Det är fint att kunna föra projektet vidare med en bred kunskapsbas mot exaktare verksamhetsprinciper, en fysisk byggnad och innehållsmässiga fokusområden för det nya museet. Arkitekturen och formgivningen är Finlands starka sidor och med hjälp av dem har det nordiska välfärdssamhällets principer om ett gott liv förts in i allas vår vardag. Det nya museet kan fungera som vägvisare och utmana oss att diskutera, lära oss och uppleva hur vi bygger upp morgondagens välfärdssamhälle
Carina Jaatinen och Jukka Savolainen – museicheferna
Liknande artiklar
4/7/2022
Magasinstrandens framtid kan nu kommenteras
Läs mer
28/4/2022
Stiftelsen Finlands arkitektur- och designmuseum har bildats
Läs mer
Den nya stiftelsen bildades i Helsingfors stadshus.
16/12/2021
De internationella tävlingsförslagen för Magasinstranden har publicerats
Läs mer
Magasinstranden i Södra hamnen i Helsingfors
10/11/2021
Det nya visuella utseendet knuffar Arkitektur- och Designmuseet -projektet mot ett genomförandebeslut
Läs mer
Grundare
Grundande Partners
Webbplatsen använder kakor. Med hjälp av kakor gör vi det lättare för dig att använda webbplatsen.

Mer information hittar du här.