Alla artiklar
Alla Artiklar IkonStäng Alla Artiklar Ikon
15/4/2024
Det nya arkitektur- och designmuseets designtävling har inletts
Läs mer
15/2/2024
Designtävlingen för den nya museibyggnaden startar i april 2024
Läs mer
25/1/2024
Det nya arkitektur- och designmuseets genomförandeplan har offentliggjorts
Läs mer
4/10/2023
Ett nytt bolag för att upprätthålla Arkitekturmuseets och Designmuseets verksamhet
Läs mer
16/3/2023
Finansieringsbeslut för AD-museet fattas under 2023
Läs mer
24/11/2022
"Saaret" vann tävlingen om Magasinstranden
Läs mer
14/11/2022
En rådgivande grupp har tillsatts för det nya arkitektur- och designmuseet
Läs mer
4/7/2022
Magasinstrandens framtid kan nu kommenteras
Läs mer
28/4/2022
Stiftelsen Finlands arkitektur- och designmuseum har bildats
Läs mer
Den nya stiftelsen bildades i Helsingfors stadshus.
16/12/2021
De internationella tävlingsförslagen för Magasinstranden har publicerats
Läs mer
Magasinstranden i Södra hamnen i Helsingfors
10/11/2021
Det nya visuella utseendet knuffar Arkitektur- och Designmuseet -projektet mot ett genomförandebeslut
Läs mer
10/11/2021
Bli bekant med projektgruppen
Läs mer
10/11/2021
Att slå världsrekord: en intervju med styrgruppens ordförande Timo Laitinen
Läs mer
10/11/2021
Mot ett nytt museum - Arkitekturmuseets och Designmuseets historia presenteras på Designmuseet
Läs mer
8/4/2021
Exceptionellt omfattande finansiering för nytt arkitektur- och designmuseum - minst 24 miljoner euro privat finansiering
Läs mer
24/3/2021
Inrättandet av nya arkitektur- och designmuseet framskrider
Läs mer
8.4.2021
Exceptionellt omfattande finansiering för nytt arkitektur- och designmuseum - minst 24 miljoner euro privat finansiering
Jane och Aatos Erkkos stiftelse, Finska kulturfonden och Svenska kulturfonden har villkorligt förbundit sig att kapitalisera det nya arkitektur- och designmuseet som planeras i Södra hamnen i Helsingfors med minst 24 miljoner euro. Helheten är exceptionellt omfattande i den finländska kontexten.

Jane och Aatos Erkkos stiftelse har fattat ett villkorligt beslut om att kapitalisera den nya museistiftelsen med 20 miljoner euro. Stiftelsens bidrag är det största privata bidraget någonsin till kulturen i Finland. Finska kulturfonden och Svenska kulturfonden har dessutom meddelat att båda preliminärt deltar med minst två miljoner euro.

En utgångspunkt i arkitektur- och designmuseets genomförandemodell som staten och Helsingfors stad har tagit fram är att man för den nya museistiftelsen som bildas samlar ett kapital på minst 150 miljoner euro, varav staten och Helsingfors stad betalar 60 miljoner euro var, och minst 30 miljoner euro samlas in från privata källor.

I mars 2021 inleddes utredningsfasen med sikte på att grunda ett museum och samtidigt utnämndes en styrgrupp och en projektchef för projektet. Projektets utredningsfas väntas pågå till slutet av år 2023, då staten, staden och de privata finansiärerna kan fatta sina slutliga finansieringsbeslut utgående från behövliga utredningar och det egentliga genomförandet av projektet kan börja.

Museistiftelsen som förvaltar det nya arkitektur- och designmuseets kapital har ännu inte bildats och förhandlingarna om den privata finansieringen har skötts av Helsingfors stad på projektets vägnar, enligt överenskommelse med undervisnings- och kulturministeriet.

"
Jan Vapaavuori – Helsingfors borgmästare
Jag är mycket imponerad över den entusiasm som de finländska stiftelserna har visat inför möjligheten att få ett arkitektur- och designmuseum av internationell betydelse till Helsingfors. Det är anmärkningsvärt att vi redan i den här tidiga beredningsfasen av projektet har lyckats få ihop en helhet av privat finansiering som så gott som uppfyller kravnivån som ställts för projektet. Bidraget på 20 miljoner euro från Jane och Aatos Erkkos stiftelse är det största privata bidraget genom tiderna i Finland. Det är remarkabelt att Finlands största stiftelser också annars deltar i projektet redan från första början. Det här ett starkt tecken på projektets samhälleliga betydelse och inger hopp om att det krävande projektet kan genomföras på ett lyckat sätt
Nytt arkitektur- och designmuseum
Beredningen av projektet grundar sig på utredningsarbetet och museikonceptet som undervisnings- och kulturministeriet och Helsingfors stad har tagit fram i samverkan med Stiftelsen för Finlands arkitekturmuseum och Stiftelsen för Designmuseet under åren 2018-2019. Under utredningsfasen som inleddes i mars 2021 beredde staten och Helsingfors stad ett förslag till en modell för förvaltning och finansiering av museet. Det nya museet håller en hög internationell nivå i fråga om kvalitet, synlighet och relevans och är i Finland ett riksomfattande ansvarsmuseum i branschen.

För det nya design- och arkitekturmuseet bildas under år 2021 en ny stiftelse och de nuvarande museistiftelsernas samlingar övergår till dess besittning. Stiftelsen ansvarar för det nya museets medelsanskaffning och förvaltar dess kapital. Ett aktiebolag som bildas i ett senare skede och som ägs till 100 procent av stiftelsen ansvar för museets verksamhet.

En nybyggnad för museet byggs i Södra hamnen i Helsingfors som en del av det långsiktiga utvecklandet av Magasinstranden. Byggandet av museet kommer att vara föremål för en separat arkitekturtävling.

Statskontorets generaldirektör Timo Laitinen är ordförande för projektets styrgrupp och Kaarina Gould är projektchef från och med 1.5.2021.
Grundare
Grundande Partners
Webbplatsen använder kakor. Med hjälp av kakor gör vi det lättare för dig att använda webbplatsen.

Mer information hittar du här.