Alla artiklar
Alla Artiklar IkonStäng Alla Artiklar Ikon
4/7/2022
Magasinstrandens framtid kan nu kommenteras
Läs mer
28/4/2022
Stiftelsen Finlands arkitektur- och designmuseum har bildats
Läs mer
Den nya stiftelsen bildades i Helsingfors stadshus.
16/12/2021
De internationella tävlingsförslagen för Magasinstranden har publicerats
Läs mer
Magasinstranden i Södra hamnen i Helsingfors
10/11/2021
Det nya visuella utseendet knuffar Arkitektur- och Designmuseet -projektet mot ett genomförandebeslut
Läs mer
10/11/2021
Bli bekant med projektgruppen
Läs mer
10/11/2021
Att slå världsrekord: en intervju med styrgruppens ordförande Timo Laitinen
Läs mer
10/11/2021
Mot ett nytt museum - Arkitekturmuseets och Designmuseets historia presenteras på Designmuseet
Läs mer
8/4/2021
Exceptionellt omfattande finansiering för nytt arkitektur- och designmuseum - minst 24 miljoner euro privat finansiering
Läs mer
24/3/2021
Inrättandet av nya arkitektur- och designmuseet framskrider
Läs mer
8.4.2021
Exceptionellt omfattande finansiering för nytt arkitektur- och designmuseum - minst 24 miljoner euro privat finansiering
"
Jan Vapaavuori – Helsingfors borgmästare
Jag är mycket imponerad över den entusiasm som de finländska stiftelserna har visat inför möjligheten att få ett arkitektur- och designmuseum av internationell betydelse till Helsingfors. Det är anmärkningsvärt att vi redan i den här tidiga beredningsfasen av projektet har lyckats få ihop en helhet av privat finansiering som så gott som uppfyller kravnivån som ställts för projektet. Bidraget på 20 miljoner euro från Jane och Aatos Erkkos stiftelse är det största privata bidraget genom tiderna i Finland. Det är remarkabelt att Finlands största stiftelser också annars deltar i projektet redan från första början. Det här ett starkt tecken på projektets samhälleliga betydelse och inger hopp om att det krävande projektet kan genomföras på ett lyckat sätt
Nytt arkitektur- och designmuseum
Liknande artiklar
4/7/2022
Magasinstrandens framtid kan nu kommenteras
Läs mer
28/4/2022
Stiftelsen Finlands arkitektur- och designmuseum har bildats
Läs mer
Den nya stiftelsen bildades i Helsingfors stadshus.
16/12/2021
De internationella tävlingsförslagen för Magasinstranden har publicerats
Läs mer
Magasinstranden i Södra hamnen i Helsingfors
10/11/2021
Det nya visuella utseendet knuffar Arkitektur- och Designmuseet -projektet mot ett genomförandebeslut
Läs mer
Grundare
Grundande Partners
Webbplatsen använder kakor. Med hjälp av kakor gör vi det lättare för dig att använda webbplatsen.

Mer information hittar du här.