Alla artiklar
Alla Artiklar IkonStäng Alla Artiklar Ikon
15/4/2024
Det nya arkitektur- och designmuseets designtävling har inletts
Läs mer
15/2/2024
Designtävlingen för den nya museibyggnaden startar i april 2024
Läs mer
25/1/2024
Det nya arkitektur- och designmuseets genomförandeplan har offentliggjorts
Läs mer
4/10/2023
Ett nytt bolag för att upprätthålla Arkitekturmuseets och Designmuseets verksamhet
Läs mer
16/3/2023
Finansieringsbeslut för AD-museet fattas under 2023
Läs mer
24/11/2022
"Saaret" vann tävlingen om Magasinstranden
Läs mer
14/11/2022
En rådgivande grupp har tillsatts för det nya arkitektur- och designmuseet
Läs mer
4/7/2022
Magasinstrandens framtid kan nu kommenteras
Läs mer
28/4/2022
Stiftelsen Finlands arkitektur- och designmuseum har bildats
Läs mer
Den nya stiftelsen bildades i Helsingfors stadshus.
16/12/2021
De internationella tävlingsförslagen för Magasinstranden har publicerats
Läs mer
Magasinstranden i Södra hamnen i Helsingfors
10/11/2021
Det nya visuella utseendet knuffar Arkitektur- och Designmuseet -projektet mot ett genomförandebeslut
Läs mer
10/11/2021
Bli bekant med projektgruppen
Läs mer
10/11/2021
Att slå världsrekord: en intervju med styrgruppens ordförande Timo Laitinen
Läs mer
10/11/2021
Mot ett nytt museum - Arkitekturmuseets och Designmuseets historia presenteras på Designmuseet
Läs mer
8/4/2021
Exceptionellt omfattande finansiering för nytt arkitektur- och designmuseum - minst 24 miljoner euro privat finansiering
Läs mer
24/3/2021
Inrättandet av nya arkitektur- och designmuseet framskrider
Läs mer
24.11.2022
"Saaret" vann Magasinstrandens internationella kvalitets- och koncepttävling
Vinnaren av den internationella kvalitets- och koncepttävlingen för Magasinstranden i Södra hamnen är Konsortium Gran -gruppens tävlingsbidrag Saaret. Juryn anser att det vinnande förslaget har en lyckad stadsbild och arkitektur samt att det skapar en balanserad fortsättning på Helsingfors havsnära centrum.
I maj 2021 startade Helsingfors stad en tävling för att hitta en kompanjon till utvecklandet och verkställandet av Magasinstranden i Södra hamnen som en del av promenadcentrumet och strandstråket längs Helsingfors stränder samt som platsen för det nya arkitekturs- och designmuseet.

Till vinnare utsågs förslag Saaret av Konsortium Gran -gruppen (Niam, K2S Architects, White Arkitekter, Ramboll Finland, Rakennuttajatoimisto HTJ Oy). Vinnaren valdes bland de fyra tävlingsbidrag som gick vidare till tävlingens andra skede.

”Vårt viktigaste mål är att göra Magasinstranden en ansedd och havsnära trivselplats för såväl Helsingforsbor som besökare. Stadsbornas deltagande och den allmänna diskussionen har under tävlingens olika skeden varit en viktig del av tävlingen och bedömningen av den”, tackar Juhana Vartiainen, Helsingfors borgmästare.


Utsikt mot Södra hamnen och Helsingfors historiska centrum över Magasinstranden.
Tävlingsuppgiften var krävande gällande områdets ansedda karaktär och kulturhistoriska kontext. Tävlingsdeltagarna skulle lösa hur man kan passa in en ny byggnad som en del av det ansedda området samt hur framtiden ser ut för de skyddade byggnaderna i området: Gamla saluhallen, Olympiaterminalen och Hamnhuset.

I planen skulle man även lösa hur området kan byggas med attraktiva och lockande funktioner samt hur kustområdet med sina strandstråk kommer att se ut. Med stöd för Helsingfors mål om att bli koldioxidneutralt skulle planen baseras på klimatsmarta och hållbara byggnadssätt.

Vinnarbidraget Saaret ansågs ha en lyckad stadsbild och arkitektur samt skapa en balanserad fortsättning på Helsingfors havsnära centrum. Det vinnande arbetet respekterar områdets historiska värden och kulturmiljö, samtidigt som det skapar ett nytt unikt lager som en del av nationallandskapet.

Det nya arkitektur- och designmuseet kommer att locka stadsbor och turister till Magasinstranden
Till det vinnande arbetets fördel ansågs att det ansluter till den omgivande stadsstrukturen i Gardesstaden, Ulrikasborg och Brunnsparken samt framhäver insiktsfullt utsikterna som öppnar sig från området mot centrums landmärken och havsnära landskap. Planen med sin högklassiga landskapsarkitektur sammanlänkas som en del av helheten och skapar nya offentliga utomhusutrymmen i området för stadsbornas bruk.

I Magasinstranden byggs en trivsam serie av strandplaner för att komplettera strandstråket som går längs Helsingfors udde. Skeppsbrogatan bildar ett urbant gatuutrymme, som grupperas av öppna platser samt utsikten mot Uspenskijkatedralen och havet.

”Det vinnande bidraget har ett balanserat funktionellt koncept. Nybyggnadens restaurang-, affärs- och kontorslokaler samt hotell tillsammans med de planerade kulturlokalerna i skyddade Olympiaterminalen och Hamnhuset gör området attraktivt. Likaså kommer det nya arkitektur- och designmuseet som byggs i Magasinstranden locka ännu fler stadsbor och turister till området. Magasinstranden kopplas allt mer som en del av stadens centrum. I och med vinnarplanen utvecklas området till en funktionellt livlig, tilltalande och havsnära helhet som en del av Södra hamnens stränder”, beskriver borgmästare Vartiainen.

"
Juhana Vartiainen, borgmästare
Likaså kommer det nya arkitektur- och designmuseet som byggs i Magasinstranden locka ännu fler stadsbor och turister till området. Magasinstranden kopplas allt mer som en del av stadens centrum.
Det nya arkitektur- och designmuseet som byggs i området förenar de nuvarande museerna, Arkitekturmuseet och Designmuseet. För museibyggnaden ordnas en egen designtävling, som avses inledas när ett beslut om genomförande av museet har fattats under år 2023.

”Fint att utvecklingen av museets kommande omgivning framskrider. Samarbetet med Helsingfors stad har varit konstruktivt under hela kvalitets- och koncepttävlingen för Magasinstranden. Vi fortsätter den intensiva interaktionen med staden och den arbetsgrupp som skapat det vinnande förslaget för att hitta så bra lösningar som möjligt för museets omgivning. Jag ser många möjligheter till synergi i helheten 'Saaret'. Det är ett nöje att få bearbeta dessa helt konkret samtidigt som vi förbereder oss på att öppna designtävlingen för museet”, säger projektledare Kaarina Gould, som är verkställande direktör för Stiftelsen Finlands arkitektur- och designmuseum.
Det nya arkitektur- och designmuseets placering visas som en genomskinlig volym. För museibyggnaden ordnas en egen designtävling.
Grundare
Grundande Partners
Webbplatsen använder kakor. Med hjälp av kakor gör vi det lättare för dig att använda webbplatsen.

Mer information hittar du här.