Alla artiklar
Alla Artiklar IkonStäng Alla Artiklar Ikon
15/4/2024
Det nya arkitektur- och designmuseets designtävling har inletts
Läs mer
15/2/2024
Designtävlingen för den nya museibyggnaden startar i april 2024
Läs mer
25/1/2024
Det nya arkitektur- och designmuseets genomförandeplan har offentliggjorts
Läs mer
4/10/2023
Ett nytt bolag för att upprätthålla Arkitekturmuseets och Designmuseets verksamhet
Läs mer
16/3/2023
Finansieringsbeslut för AD-museet fattas under 2023
Läs mer
24/11/2022
"Saaret" vann tävlingen om Magasinstranden
Läs mer
14/11/2022
En rådgivande grupp har tillsatts för det nya arkitektur- och designmuseet
Läs mer
4/7/2022
Magasinstrandens framtid kan nu kommenteras
Läs mer
28/4/2022
Stiftelsen Finlands arkitektur- och designmuseum har bildats
Läs mer
Den nya stiftelsen bildades i Helsingfors stadshus.
16/12/2021
De internationella tävlingsförslagen för Magasinstranden har publicerats
Läs mer
Magasinstranden i Södra hamnen i Helsingfors
10/11/2021
Det nya visuella utseendet knuffar Arkitektur- och Designmuseet -projektet mot ett genomförandebeslut
Läs mer
10/11/2021
Bli bekant med projektgruppen
Läs mer
10/11/2021
Att slå världsrekord: en intervju med styrgruppens ordförande Timo Laitinen
Läs mer
10/11/2021
Mot ett nytt museum - Arkitekturmuseets och Designmuseets historia presenteras på Designmuseet
Läs mer
8/4/2021
Exceptionellt omfattande finansiering för nytt arkitektur- och designmuseum - minst 24 miljoner euro privat finansiering
Läs mer
24/3/2021
Inrättandet av nya arkitektur- och designmuseet framskrider
Läs mer
4.7.2022
Magasinstrandens framtid kan nu kommenteras
De fyra grupper som valts ut för den andra fasen av Magasinstrandens internationella kvalitets- och koncepttävling har utarbetat preciserade tävlingsförslag. Förslagen Ahti, Boardwalk, Makasiinipromenadi och Saaret finns nu framlagda för påseende och kan kommenteras via webbtjänsten Säg din åsikt till 31.8.2022.

Magasinstrandens internationella tävling befinner sig i en avgörande fas, eftersom vinnaren väljs ännu under detta år bland de fyra tävlingsförslag som nu finns framlagda för påseende. Efter tävlingen fortsätter planeringen av området tillsammans med staden utifrån förslaget som vinner.

I enlighet med tävlingens målsättningar utgör Magasinstranden i fortsättningen en del av promenadcentrumet och strandstråket längs Helsingfors stränder samt platsen för det nya museet för arkitektur och design. I fråga om det nya museet ordnas en separat tävling som inleds under 2023.

Målet är en upplevelserik och maritim Magasinstrand där kultur och fritid är starkt närvarande. Evenemangen, tjänsterna och stråket som lockar att färdas i sjölandskapet främjar utvidgningen av centrumet mot Södra hamnen, vilket också ökar livskraften hos företagen i området.
Diskussionen pågår hela sommaren i tjänsten Säg din åsikt
De tävlingsgrupper som valts ut till tävlingens andra fas har förbättrat sina förslag utifrån responsen de fått från juryn och stadsborna. Planerarna har fått anvisningar bland annat om precisering av byggnaders fasader, bevarande av viktiga vyer och den maximala bygghöjden.

”Tävlingsområdet är unikt. Södra hamnen är en kronjuvel i Helsingfors och förväntningarna på tävlingen överensstämmer med detta. Det viktigaste målet med planeringen är att hitta en lösning på hur Magasinstranden kan göras till en gemensam och maritim plats för Helsingforsborna och besökarna att trivas på. Jag uppmuntrar stadsborna att bekanta sig med tävlingsförslagen och kommentera dem. Nu är det rätt tid att delta och påverka", uppmuntrar Helsingfors borgmästare Juhana Vartiainen.

De framtagna förslagen finns nu framlagda för påseende och kan kommenteras under perioden 4.7.–31.8.2022 på kerrokantasi.hel.fi. Varje tävlingsförslag har en presentationstext på finska, svenska och engelska. Bilagematerialen kan läsas på engelska.

Man kan bekanta sig med tävlingsarbetena i stadshusets entréhall under perioden 4.–31.8.2022. Förslagens tävlingsplanscher skrivs ut i A1-storlek för påseende.

”Tävlingsgrupperna har tagit målen i programmet Kolneutralt Helsingfors på allvar och de lösningar för bromsning av klimatförändringen som uppställts i tävlingen har i huvudsak varit på en bättre nivå än i tidigare stadsutvecklingsprojekt av denna storleksklass”, tillägger borgmästare Vartiainen.

Vinnaren i Magasinstrandens tävling väljs i slutet av 2022
Responsen som man får in via enkäten Säg din åsikt delges tävlingsjuryn på samma sätt som i tävlingens första fas. Juryn inleder bedömningen i början av hösten och tävlingsresultatet offentliggörs i november-december 2022.

”Planeringsuppgiften är utmanande och det har varit fint att märka att de grupper som deltar i tävlingen förhåller sig till uppgiften med den allvar som den förutsätter. Grupperna är mycket engagerade i att söka och utveckla lösningar som lämpar sig just för Magasinstranden och som beaktar miljöns värden. Det har varit inspirerande att följa arbetet”, beskriver specialist Mia Kajan från Helsingfors stadsmiljösektor.

Den grupp som vinner tävlingen fortsätter att planera området som partnerskapsplanläggning i samarbete med Helsingfors stad. Tävlingens vinnare blir även ansvarig för tomterna som utformas utifrån tävlingsförslaget. Stadsfullmäktige fattar senare beslut om genomförandeavtalet och om godkännandet av den detaljplan som utarbetas för området.


Gruppernas sammansättning:

• Elävä Eteläsatama (Ålandsbanken, Arkkitehdit Tommila, Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen, A-insinöörit, VSU)

• AALTO Development (Arkkitehtitoimisto Lahdelma-Mahlamäki, Maisema-arkkitehtitoimisto NÄKYMÄ Oy, Sitowise)

• South Harbour (NREP, SRV Group, Anttinen Oiva Arkkitehdit, Nomaji maisema-arkkitehdit, Sitowise)

• Konsortium Gran (Niam, K2S Architecs, White Arkitekter, Ramboll Finland, Rakennuttajatoimisto HTJ Oy)


Du kan följa tävlingens framskridande på makasiiniranta.hel.fi.
Grundare
Grundande Partners
Webbplatsen använder kakor. Med hjälp av kakor gör vi det lättare för dig att använda webbplatsen.

Mer information hittar du här.