Alla artiklar
Alla Artiklar IkonStäng Alla Artiklar Ikon
15/4/2024
Det nya arkitektur- och designmuseets designtävling har inletts
Läs mer
15/2/2024
Designtävlingen för den nya museibyggnaden startar i april 2024
Läs mer
25/1/2024
Det nya arkitektur- och designmuseets genomförandeplan har offentliggjorts
Läs mer
4/10/2023
Ett nytt bolag för att upprätthålla Arkitekturmuseets och Designmuseets verksamhet
Läs mer
16/3/2023
Finansieringsbeslut för AD-museet fattas under 2023
Läs mer
24/11/2022
"Saaret" vann tävlingen om Magasinstranden
Läs mer
14/11/2022
En rådgivande grupp har tillsatts för det nya arkitektur- och designmuseet
Läs mer
4/7/2022
Magasinstrandens framtid kan nu kommenteras
Läs mer
28/4/2022
Stiftelsen Finlands arkitektur- och designmuseum har bildats
Läs mer
Den nya stiftelsen bildades i Helsingfors stadshus.
16/12/2021
De internationella tävlingsförslagen för Magasinstranden har publicerats
Läs mer
Magasinstranden i Södra hamnen i Helsingfors
10/11/2021
Det nya visuella utseendet knuffar Arkitektur- och Designmuseet -projektet mot ett genomförandebeslut
Läs mer
10/11/2021
Bli bekant med projektgruppen
Läs mer
10/11/2021
Att slå världsrekord: en intervju med styrgruppens ordförande Timo Laitinen
Läs mer
10/11/2021
Mot ett nytt museum - Arkitekturmuseets och Designmuseets historia presenteras på Designmuseet
Läs mer
8/4/2021
Exceptionellt omfattande finansiering för nytt arkitektur- och designmuseum - minst 24 miljoner euro privat finansiering
Läs mer
24/3/2021
Inrättandet av nya arkitektur- och designmuseet framskrider
Läs mer
15.4.2024
Det nya arkitektur- och designmuseets designtävling har inletts
Det nya arkitektur- och designmuseets designtävling har inletts. I den allmänna, internationella och tvåfasiga tävlingen efterlyser vi en genomförbar designlösning för museibyggnaden som ska vara belägen i Södra hamnen i Helsingfors. På basis av det första tävlingsskedet som slutar i augusti 2024 väljer tävlingsjuryn ut 3–5 förslag för det andra skedet. Tävlingsresultaten offentliggörs i september 2025. Enligt projektets måltidtabell kunde nybyggnaden för museet som förenar Arkitekturmuseet och Designmuseet öppna år 2030.
Designtävlingen för nybyggnaden för det nya arkitektur- och designmuseet som grundas i Finland har startat. I tävlingen söker vi en plan för förverkligandet av en museibyggnad vars totala yta är på ca 10 000 m² och som ska byggas i Södra hamnen i Helsingfors. Tävlingen ordnas av Fastighets Ab ADM i samarbete med Stiftelsen Finlands arkitektur- och designmuseum, Finlands Arkitektförbund SAFA samt Helsingfors stad. Fastighets Ab ADM är ett fastighetsbolag grundat av finska staten och Helsingfors stad för museiprojektet.

Det är meningen att det nya arkitektur- och designmuseet ska öppna i den nya museibyggnaden år 2030. Arkitekturmuseet och Designmuseet med sina internationellt betydande samlingar har sammansmält i Stiftelsen Finlands arkitektur- och designmuseum som grundats som bakgrundsgemenskap för museet i början av 2024. Samtidigt har museernas verksamhet flyttat över till AD-museet Ab som fungerar som stiftelsens dotterbolag. Stiftelsen offentliggjorde i januari förverkligandeplanen för museet som utförligt beskriver det nya museets verksamhet och mål. Programmet för designtävlingen som nu har inletts stöder sig på förverkligandeplanen och den preliminära projektplan för museibyggnaden som har utarbetats parallellt.

”Vårt mål är att skapa ett internationellt museum av toppklass, som inbjuder såväl helsingforsare som besökare i staden som har olika bakgrund att ta del av upplevelser. Vi vill erbjuda designernas och arkitekternas verktyg för allas bruk genom mångsidiga utställningar och tjänster. En lyckad plan skapar en stadbildsmässigt intressant och hållbar lösning samt för fram en museimodell som går ut på att vara en aktiv plats för växelverkan. Förslaget vi söker i tävlingen är sådant här och dessutom något annat – kanske det överraskar?” säger Stiftelsen Finlands arkitektur- och designmuseums verkställande direktör Kaarina Gould.
En museibyggnad vid havet
Det nya arkitektur- och designmuseet reser sig i Södra hamnen i Helsingfors på området vid Magasinstranden som är under omvandling. Museibyggnaden som förverkligas på basis av designtävlingen är ämnad att skapa ramarna för en museiverksamhet av internationell toppklass och tillsammans med sin omgivning utgöra ett nytt och levande centrum som en del av Magasinstranden.

Museibyggnadens totala yta har fastställts till ca 10 000 m², varav ungefär hälften är publikutrymme. Budgeten för museiprojektet är ca 105 miljoner euro, varav byggkostnaderna kan vara högst 70 miljoner euro (enligt prisnivån år 2023). Helsingfors stadsfullmäktige har godkänt en kapitaldonation på sammanlagt 60 miljoner euro för förverkligandet av det nya arkitektur- och designmuseet, och finska staten har bekräftat sitt åtagande av en motsvarande finansiering. Dessutom samlar stiftelsen från privata aktörer in minst 30 miljoner euro.

I det första skedet av designtävlingen som nu har inletts söker vi ett fungerande helhetskoncept och en planeringslösning på allmän nivå. Målet är att skapa en god museiupplevelse som fungerar även för större besökarantal och ramar för en mångsidig utställnings- och programverksamhet, samt att möjliggöra ett intressant och överraskande visningskoncept för museisamlingarna. Förutom den attraktiva basutställningen som visar den finländska designens och arkitekturens historia går det att på museet visa stora internationella gästutställningar och omfattande multisensoriella installationer. Dessutom planeras för museibyggnaden utrymmen för evenemang och workshopar riktade till olika slags målgrupper, ett bibliotek specialiserat på arkitektur och design, en kafé–restaurang, en marin terrass samt en museishop.

I tävlingsprogrammet som definierar ramvillkor och mål för designtävlingen ber vi deltagarna att fästa särskild uppmärksamhet vid minimerandet av byggnadens koldioxidavtryck och vid stadsbilden. Museet uppförs som en del av Helsingfors marina nationallandskap och värdefulla kulturmiljö.

”Det nya museet stärker Helsingfors globala profil som designens och arkitekturens huvudstad genom att skapa en museibyggnad på ett av stadens mest intressanta strandområden, i kärnan av den urbana omvandlingen i Södra hamnen. Det är enormt fint att kunna föra det här projektet vidare precis just nu i syfte att skapa nya arbetsplatser, locka internationella och inhemska besökare och ge upphov till ny affärsverksamhet”, konstaterar tävlingsjuryns ordförande, arkitekt Mikko Aho, tidigare enhetschef för Helsingfors stadsmiljösektor.
Tävlingsjuryn är mångsektoriell och internationell
Den 13 medlemmar starka juryn för designtävlingen består av inhemska och internationella experter på arkitektur, design, hållbart byggande, museibranschen och stadsplaneringen.

Mikko Aho, tävlingsjuryns ordförande, arkitekt SAFA, viceordförande i styrelsen för Fastighets Ab ADM

Gus Casely-Hayford, chef för det nya museet V&A East som öppnar i London 2025

Beatrice Galilee, arkitekt, grundare av och ledare för det internationella arkitekturevenemanget The World Around

Kaarina Gould, verkställande direktör för Stiftelsen Finlands arkitektur- och designmuseum

Salla Hoppu, arkitekt SAFA, ledande arkitekt inom Helsingfors stads stadsmiljösektor

Beate Hølmebakk, aktieägare i den Oslobaserade arkitektbyrån Manthey Kula, arkitekt och professor

Riitta Kaivosoja, överdirektör för undervisnings- och kulturministeriets kultur- och konstpolitiska avdelning

Matti Kuittinen, arkitekt, professor i hållbart byggande vid Aalto-universitetets Högskola för konst och design

Juha Lemström, viceordförande i tävlingsjuryn, arkitekt SAFA, ordförande i styrelsen för Fastighets Ab ADM

Sari Nieminen, arkitekt SAFA, Arkkitehtitoimisto Sari Nieminen Oy

Miklu Silvanto, designer, företagare, medlem i styrelsen för AD-museet Ab

Anni Sinnemäki, Helsingfors stads biträdande borgmästare för stadsmiljösektorn

Hannu Tikka, arkitekt SAFA, Arkkitehtityöhuone APRT Architects
Läs mer om juryn på engelska

Tävlingsprogrammet har offentliggjorts – ett tävlingsseminarium ordnas som ett öppet nätevenemang den 24 april
Det första skedet av designtävlingen har börjat den 15 april och slutar den 29 augusti 2024, inom detta tidsspann bör deltagarna lämna in sina tävlingsförslag. Tävlingsjuryn väljer bland de förslag som inlämnats inom ramarna för tävlingstiden till tävlingens andra skede ut 3–5 förslag, av vilka vart och ett belönas med 50 000 euro. Den totala prissumman som delas ut i tävlingen är högst 400 000 euro.

I februari 2025 börjar designtävlingens andra skede, i vilket förslagen enligt tävlingsjuryns instruktioner för vidareplanering utvecklas till planer med förverkligandepotential. Det andra skedet slutar i maj 2025, och resultaten i designtävlingen kungörs i september 2025.

Du kan bekanta dig med tävlingsprogrammet på designtävlingens nätsida.


Designtävlingens språk är engelska. Tilläggsuppgifter om deltaganderätten finns på tävlingens nätsida.

Ett tävlingsseminarium ordnas i form av ett öppet nätevenemang den 24 april 2024. Tilläggsuppgifter om programmet för tävlingsseminariet och om deltagandet i det publiceras längre fram på tävlingens nätsida.

Tävlingen ordnas av Fastighets Ab ADM och Stiftelsen Finlands arkitektur- och designmuseum i samarbete med Finlands arkitektförbund SAFA och Helsingfors stad. I förberedandet av tävlingen har deltagit även Haahtela-kehitys och museets internationella strategiska kompanjon DVDL.
Grundare
Grundande Partners
Webbplatsen använder kakor. Med hjälp av kakor gör vi det lättare för dig att använda webbplatsen.

Mer information hittar du här.