stäng Om museet ikonen
Om museet
Illustrationen av Anja Reponen
Vad?
Ett nytt museum kommer till staden

Ett nytt museum för arkitektur och design kommer till Helsingfors. Utöver ett naturligt färdmål för arkitektur- och designälskare kommer museet också att vara en plats för inlärning, delning och alla nyfikna sinnens mötesplats. En ny museibyggnad nära den historiska hamnen i centrala Helsingfors kommer att inrymma toppmoderna utställningar och framtidsinriktade program. Med hjälp av ny teknik kan hela världen delta i konversationen.

Både Helsingfors stad och den finska staten har förbundit sig att understöda det nya museet med betydande donationer. Fyra privata stiftelser har gått samman, det totala kapitalet som samlats in nådde nästan målet på 150 miljoner euro. Alla parter har ställt villkor för sin finansiering, med det gemensamma villkoret att museet måste vara i en klass för sig – globalt.

Varför?
Kultur sammanflätad med design

Man kan inte prata om Helsingfors eller Finland utan att nämna design och arkitektur. Designindustriernas kulturella betydelse är omåttligt värdefull för vårt samhälle. Idag spelar arkitektur och design nyckelroller för att förhöja vår ekonomis konkurrenskraft samt bidra till att utveckla en god levnadsstandard. Ändå är våra två nationella museer ägnade åt design och konstruerade miljöer – Finlands arkitekturmuseum och Designmuseet – båda verksamma i historiska byggnader som aldrig var ämnade för museiändamål, vilket avsevärt begränsar deras ambitioner att tillhandahålla upplevelser och tjänster för sina användare. Detta är på väg att förändras.

Vi har ett enkelt mål: att bygga världens ledande museum för arkitektur och design i Finland. På inget annat håll är design och arkitektur så inbäddad i kulturen och identiteten, så vi tycker att det är naturligt att den första stora nya institutionen för design och arkitektur från den postpandemiska eran uppförs här i Helsingfors. Det nya museet kommer att slå samman Finlands arkitekturmuseum och Designmuseet och deras betydande samlingar till en, där helheten representerar mycket mer än summan av dess delar.

Illustrationen av Anja Reponen
Illustrationen av Anja Reponen
Var?
Mellan staden och havet

Det nya museet kommer att ligga vid Helsingfors historiska strandpromenad på Magasinstranden, Södra kajen. Platsen är själva definitionen av det säregna samspelet mellan urbant liv och natur som kännetecknar Helsingfors. Tillsammans med Salutorget, Gamla saluhallen och den återutvecklade Magasinstranden kommer museet att vara en del av en levande, öppen stadskärna på promenadavstånd.

En internationell kvalitets- och koncepttävling ordnades för översiktsplanen för Magasinstranden 2021–22. Tävlingen vanns av förslaget Saaret. Mer information om Magasinstrandens plan hittar du här.

Den nya museibyggnaden ingick inte i Magasinstrandens tävling. För den nya museibyggnaden ordnas en allmän och internationell designstävling i två faser. Tävlingen börjar den 15 april 2024. Läs mer om tävlingen här.

Helsingfors har förbundit sig att vara koldioxidneutralt senast 2030. De vägledande principerna för byggande, planering och programmering av det nya museet bygger på miljömässig kulturell och social hållbarhet. Vår tid kräver att ta ansvar och föregå med gott exempel, och vi siktar på att överkompensera även på den fronten.

När?
Mot byggande

En rad studier av möjligheterna att grunda ett nytt museum för design och arkitektur i Helsingfors har genomförts under de senaste åren. Baserat på detta arbete lanserade Helsingfors stad, den finska staten och de två museerna ett nytt projektskede med ett tydligt mål: att ta fram ett visionärt koncept, en drifts- och finansieringsmodell, en designinformation och alla nödvändiga data som behövs för att fatta ett slutgiltigt beslut om att bygga ett nytt museum.

I april 2022 grundades Stiftelsen Finlands arkitektur- och designmuseum. Stiftelsens uppgift är att uppföra ett nytt, i internationell bemärkelse högklassigt museum. I januari 2024 publicerade stiftelsen museets genomförandeplan, utifrån vilken projektet ska gå vidare.

För den nya museibyggnaden ordnas en allmän och internationell designstävling, som börjar den 15 april 2024. Baserat på tävlingen dras en mer detaljerad tidtabell upp ör utveckling, zonering och konstruktion av den nya museibyggnaden. Denna tidtabell kommer att uppdateras under processen.

Illustrationen av Anja Reponen
Designtävling
Designtävling

För det nya arkitektur- och designmuseet förverkligas en högklassigt museibyggnad i Magasinstranden i Helsingfors, som skapar en ram för en museiverksamhet i internationell toppklass.

För den nya museibyggnaden ordnas en allmän och internationell designstävling i två faser.

Designtävlingen börjar den 15 april 2024. Tävlingsresultaten offentliggörs i september 2025.

Let's be in touch

Below you’ll find contact details of the project team planning the new museum of architecture and design.We would love to keep you posted through our Newsletter.

Check also the FAQ for more information.

Nyheter
Nyheter om det nya museet
Illustrationen av Anja Reponen
Kontakt & FAQ
Illustrationen av Anja Reponen
Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till projektgruppen som planerar det nya museet för arkitektur och design. Vi vill gärna hålla dig uppdaterad via vårt Nyhetsbrev.

Nyheter
Nyheter om det nya museet
Illustrationen av Anja Reponen
Kontakt & FAQ
Illustrationen av Anja Reponen
ARKITEKTURens och designens nya hem
Undervisnings- och kulturministeriet LogoHelsingfors stad LogoDesignmuseo LogoFinlands Arkitekturmuseum Logo
ARKITEKTURens och designens nya hem
Undervisnings- och kulturministeriet LogoHelsingfors stad LogoDesignmuseo LogoFinlands Arkitekturmuseum Logo
Webbplatsen använder kakor. Med hjälp av kakor gör vi det lättare för dig att använda webbplatsen.

Mer information hittar du här.