Close about ADM page icon
Designtävling
Designtävling

För det nya arkitektur- och designmuseet förverkligas en högklassigt museibyggnad i Magasinstranden i Helsingfors, som skapar en ram för en museiverksamhet i internationell toppklass.

För den nya museibyggnaden ordnas en allmän och internationell designstävling i två faser.

Designtävlingen har startat den 15 april 2024. Slutdatum för att lämna in förslag till Skede 1 är den 29 august 2024. Tävlingsresultaten offentliggörs i september 2025.

Tävlingsprogram

Tävlingsprogrammet har publicerats den 15 april 2024. Tävlingen kommer att hållas på engelska. Tävlingsprogrammet hittar du här.

Den ledande designern måste ha en magistersgrad i arkitektur, vara bosatt och ha tillstånd för att utöva arkitektur i ett EU-land eller ett land som är part i avtalet om offentlig upphandling (GPA 2012).

Tävlingen ordnas av fastighetsbolaget Fastighets Ab ADM som ägs av Helsingfors stad och finska staten samt av Stiftelsen Finlands arkitektur- och designmuseum, i samarbete med Helsingfors stad och Finlands arkitektförbund SAFA. I förberedandet av tävlingen har deltagit även Haahtela-kehitys ochmuseets internationella strategiska kompanjon DVDL (New York).

Tidtabell

Tävlingen börjar

15 April 2024

Tävlingsresumén och -bilagorna publiceras.

Tävlingsseminarium (online)

24 April 2024

15:00 - GMT+3

Tävlingsseminariet hålls online. Seminariet är öppet för alla. Gå med i streamingen här.

Slutdatum för att skicka in frågor gällande tävlingen

12 Maj 2024

14:00 – GMT +3

Deltagare och presumtiva deltagare kan skicka in frågor gällande tävlingsresumén. Skicka frågorna hit.

Slutdatum för att lämna in förslag till Skede 1

29 August 2024

17:00 – GMT +3

Tävlingsbidragen måste lämnas in digitalt före deadline via inlämningsportalen. Länken för portalen kommer att offentliggöras på den här webbplatsen. Inlämningsportalen kommer att stänga på utsatt tid den sista inlämningsdagen.

Kungörande av finalister

December 2024

Juryn kommer att välja ut 3–5 bidrag för det andra tävlingsskedet.

Tävlingsskede 2

Februari – Maj 2025

De som valts ut att delta kommer att vidareutveckla sina bidrag på basis av tävlingsjuryns respons.

Kungörande av resultat

September 2025

Tävlingsresultaten beräknas bli offentliggjorda i september 2025.

Jury

Tävlingsjuryn består av följande medlemmar:

Tävlingsjuryns ordförande

Mikko Aho

Arkitekt SAFA

Fastighets Ab ADM (viceordförande i styrelsen)

Tävlingsjuryns viceordförande

Juha Lemström

Arkitekt SAFA

Fastighets Ab ADM (ordförande i styrelsen)

Gus Casely-Hayford

Museichef

V&A East

Beatrice Galilee

Arkitekt

The World Around

Kaarina Gould

VD

Stiftelsen Finlands arkitektur- och designmuseum

Salla Hoppu

Arkitekt SAFA

Helsingfors stad

Beate Hølmebakk

Arkitekt, professor, partner

Manthey Kula

Riitta Kaivosoja

Överdirektör

Undervisnings- och kulturministeriet, kultur- och konstpolitiska avdelningen

Matti Kuittinen

Arkitekt, professor

Aalto-universitetet

Sari Nieminen

Arkitekt SAFA

Arkkitehtitoimisto Sari Nieminen Oy

Miklu Silvanto

Formgivare, företagare

AD-museet Ab (medlem i styrelsen)

Anni Sinnemäki

Biträdande borgmästare för stadsmiljösektorn

Helsingfors stad

Hannu Tikka

Arkitekt

Arkkitehtityöhuone APRT Architects

Läs mer om juryn på engelska
Yhteystiedot & UKK
Om museet
Illustration of Alvar Aalto
Illustrationen av Anja Reponen
Vad?
Ett nytt museum kommer till staden

Ett nytt museum för arkitektur och design kommer till Helsingfors. Utöver ett naturligt färdmål för arkitektur- och designälskare kommer museet också att vara en plats för inlärning, delning och alla nyfikna sinnens mötesplats. En ny museibyggnad nära den historiska hamnen i centrala Helsingfors kommer att inrymma toppmoderna utställningar och framtidsinriktade program. Med hjälp av ny teknik kan hela världen delta i konversationen.

Både Helsingfors stad och den finska staten har villkorligt förbundit sig att understöda det nya museet med betydande donationer. Tre privata stiftelser har gått samman, det totala kapitalet som samlats in nådde nästan målet på 150 miljoner euro. Alla parter har ställt villkor för sin finansiering, med det gemensamma villkoret att museet måste vara i en klass för sig - globalt. En institution som omdefinierar konceptet museum men ändå respekterar ett nationalmuseums ansvar på dess område.

Suunnittelukilpailu
Suunnittelukilpailu

Uudelle arkkitehtuuri- ja designmuseolle toteutetaan Helsingin Makasiinirantaan arkkitehtonisesti ja kaupunkikuvallisesti korkealuokkainen museorakennus, joka luo puitteet kansainvälisen huipputason museotoiminnalle.

Uudesta museorakennuksesta järjestetään yleinen ja kansainvälinen, kaksivaiheinen suunnittelukilpailu.

Suunnittelukilpailu alkaa 15. huhtikuuta 2024. Kilpailun 1. vaihe päättyy 29. elokuuta 2024. Kilpailun tulokset julkistetaan syyskuussa 2025.

Let's be in touch

Below you’ll find contact details of the project team planning the new museum of architecture and design.We would love to keep you posted through our Newsletter.

Check also the FAQ for more information.

Nyheter
Nyheter om det nya museet
Illustrationen av Anja Reponen
Kontakt & FAQ
Illustrationen av Anja Reponen
Let's be in touch

Below you’ll find contact details of the project team planning the new museum of architecture and design.We would love to keep you posted through our Newsletter.

Check also the FAQ for more information.

Tietoa museosta
Illustration of Alvar Aalto
Kuvitus: Anja Reponen
Mitä?
Maailman paras museo

Helsinkiin on tulossa uusi arkkitehtuuri- ja designmuseo, joka yhdistäisi Arkkitehtuurimuseon ja Designmuseon sekä niiden laajat kokoelmat. Uusi arkkitehtuuri- ja designmuseo olisi kaikille avoin paikka, jonka sisällöt ja palvelut synnyttävät elämyksiä sekä oivalluksia. Se tarjoaisi ympäristön suomalaiselle muotoilulle ja arkkitehtuurille sekä kansainväliselle vuoropuhelulle.

Helsingin kaupunki ja Suomen valtio ovat ehdollisesti sitoutuneet pääomittamaan uutta museota yhtä suurin osuuksin. Ehdollisten pääomittajien joukkoon on liittynyt myös kolme yksityistä säätiötä. Kaikki osapuolet ovat asettaneet rahoitukselleen ehtoja, joita yhdistää korkea kunnianhimon taso. Tekeillä on aivan uudenlainen kansainvälisen huipputason museo, joka kantaa muistiorganisaation roolia viisaasti ja vastuullisesti.

News
Latest news regarding the new museum.
Illustration by Anja Reponen
Contact & FAQ
Illustration by Anja Reponen
ARKITEKTURens och designens nya hem
Undervisnings- och kulturministeriet LogoHelsingfors stad LogoDesignmuseo LogoFinlands Arkitekturmuseum Logo
A new Home for ArcHitectUre and design in helsinki
Ministry of education and culture Finland logoCity of Helsinki LogoDesign museum LogoMuseum of Finnish architecture logo
Käytämme evästeitä, jotta voimme parantaa sivuston käyttökokemusta ja kehittää sivustoa. Painamalla "Salli kaikki evästeet", hyväksyt sivuston käyttöehdot.

Saat lisätietoja käyttöehdoista täältä.