stäng kontakt ikonen
Kontakt & FAQ
Illustrationen av Anja Reponen
Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till projektgruppen som planerar det nya museet för arkitektur och design. Vi vill gärna hålla dig uppdaterad via vårt Nyhetsbrev.

Projektteam

Vi har satt ihop en genomförandeplan för det nya museet, utifrån vilken projektet ska gå vidare. Planeringen pågår ständigt. Om du har en idé som du tycker vi borde höra, en partner du tycker att vi borde arbeta med, tveka inte att höra av dig. Om du inte är säker på vem du ska kontakta kan du alltid maila hello@admuseo.fi så skickas ditt meddelande vidare till rätt part.

Projektledare, VD (Stiftelsen Finlands arkitektur- och designmuseum)
Kaarina Gould
kaarina.gould@admuseo.fi
Ledningens assistent
Nathalie Vaittinen
nathalie.vaittinen@admuseo.fi
Projektchef (AD-museet Ab)
Reetta Turtiainen
reetta.turtiainen@admuseo.fi
Förvaltningschef
Erika Parvikoski
erika.parvikoski@admuseo.fi
Projektchef (UKM)
Markku Inkeroinen
markku.inkeroinen@gov.fi
Kommunikationsplanerare
Pyry Waltari
pyry.waltari@admuseo.fi
Stiftelsen Finlands arkitektur- och designmuseum

Stiftelsen Finlands arkitektur- och designmuseum grundades i Helsingfors 28.4.2022. Stiftelsens grundare är den finska staten och Helsingfors stad. Stiftelsens syfte är att främja och stöda arkitektur- och designmuseiverksamheten samt understöda och föra arkitektur och design till vidare kännedom.

Stiftelsens uppgift är att uppföra ett nytt, i internationell bemärkelse högklassigt arkitektur- och designmuseum, vars nybyggnad placeras i Södra hamnen, Helsingfors. Stiftelsen ansvarar för museets finansiering och övervakar museets kapital. Arkitekturmuseet och Designmuseet med sina samlingar smälte in i den nya stiftelsen den 1.1.2024.

Stiftelsen Finlands arkitektur- och designmuseum är en stödjande medlem i Finlands museiförbund.

Som Stiftelsen Finlands arkitektur- och designmuseums styrelseordförande fungerar Timo Laitinen och Anne Korkiakoski som vice styrelseordförande.

Museistiftelsens styrelsemedlemmar är:

Mikko Aho, arkitekt SAFA

Stefan Björkman, verkställande direktör, Föreningen Konstsamfundet r.f.

Pauli Kariniemi, avdelningschef, överdirektör, finansministeriet

Anne Korkiakoski, professionell styrelsemedlem

Timo Laitinen, JK

Juha Lemström, arkitekt SAFA

Anna Valtonen, rektor, Konstfack


Stiftelsens stadgar (på finska) finns här

Stiftelsens faktureringsanvisningar


För att kontakta stiftelsens styrelse, skicka ett meddelande till hello@admuseo.fi

Designmuseet & Finlands arkitekturmuseum

Finlands arkitekturmuseum och Designmuseet med sina samlingar sammansmält till den för det nya museet grundade Stiftelsen Finlands arkitektur- och designmuseum i början av 2024. Helheten kommer att bli mycket mer än summan av dess delar. Besök deras webbplatser för information om utställningar och evenemangsprogram, öppettider och kontaktuppgifter:

www.mfa.fi   |   www.designmuseum.fi

AD-museet Ab

AD-museet Ab grundades av Stiftelsen Finlands arkitektur- och designmuseum hösten 2023. Museibolaget upprätthåller Arkitekturmuseets och Designmuseets verksamhet och befrämjar grundandet av det nya museet tillsammans med sin moderstiftelse.

Som museibolagets styrelseordförande fungerar Kaarina Gould och Pauli Sivonen som vice styrelseordförande.

Museibolagets styrelsemedlemmar är:

Laura Aalto, kommunikationschef, Aalto-universitetet

Kaarina Gould, verkställande direktör, Stiftelsen Finlands arkitektur- och designmuseum

Jenni Reuter, professor, arkitekt SAFA

Mikael Silvanto, formgivare, företagare

Pauli Sivonen, museidirektör, Serlachiusmuseerna

Petri Tervonen, affärsverksamhetsdirektör, Berner

Jemina Vainikka Lindholm, ansvarig för publikarbete, Finlands arkitekturmuseum och Designmuseet

Katri Viippola, verkställande direktör, Förbundet för Finländskt ArbeteAD-museet Ab:s operativa personal finns på Finlands arkitekturmuseums och Designmuseets webbplatser:

www.mfa.fi   |   www.designmuseum.fi

Fastighets Ab ADM

Fastighets Ab ADM grundades i augusti 2022. Fastighetsaktiebolaget ansvarar för planering och utveckling av byggprojektet för det nya museet för arkitektur och design, bland annat anordna en designtävling för den nya museibyggnaden. Bolagets ägande delas på hälften mellan Helsingfors stad och staten Finland, projektets huvudfinansiärer.

Fastighetsbolaget har ett nära samarbete med Stiftelsen Finlands arkitektur- och designmuseum.

Som fastighetsaktiebolagets styrelseordförande fungerar Juha Lemström och Mikko Aho som vice styrelseordförande.

Fastighetsaktiebolagets styrelsemedlemmar är:

Mikko Aho, arkitekt SAFA

Antti Halm, avdelningschef, stadsmiljösektorn, Helsingfors stad

Markku Inkeroinen, projektchef, undervisnings- och kulturministeriet

Miika Kotaniemi, direktör för fastighetsinvesteringar, Rakli

Juha Lemström, arkitekt SAFA

Stuba Nikula, VD, Helsingfors evenemangsstiftelse


För att kontakta Fastighets Ab ADM, skicka ett meddelande till hello@admuseo.fi.

Rådgivande gruppen

I november 2022 tillsattes en rådgivande grupp för det nya arkitektur- och designmuseet.

Den rådgivande gruppen består av följande medlemmar: Paola Antonelli, Liza Chong, Caterina Fake, Eva Franch i Gilabert, Indy Johar, Nimco Kulmiye Hussein, Ervin Latimer, Linda Liukas, Kieran Long, Joar Nango, Héctor Noval, Eeva-Liisa Pelkonen, Johannes Suikkanen och Teemu Suviala.

Syftet med gruppen är att kritiskt utvärdera projektets utvecklingsarbete, utmana museets innehållsplanering och driva det planerade museet mot en mer hållbar framtid.


Läs mer om rådgivande gruppen här

FAQ
Om det nya museet
Vad är det nya arkitektur- och designmuseet?
Baserat på en grundlig förhandsstudie (2018) och en konceptstudie (2019), på uppdrag av Finlands utbildnings- och kulturministerium och Helsingfors stad, har ett initiativ för att grunda ett nytt museum för arkitektur och design i Helsingfors gått vidare till ett konkret projektskede. På våren 2021 tillsatte Helsingfors tillsammans med utbildnings- och kulturministeriet en styrgrupp på hög nivå för att stödja och övervaka arbetet med bildandet av en projektorganisation som utarbetar en övergripande plan för det nya museets grundande. Det nya arkitektur- och designmuseets genomförandeplan har färdigställts som ett resultat av ett tvåårigt projektarbete i januari 2024.

Enligt planen är målet att fatta ett slutgiltigt beslut under 2024 att grunda museet. Om detta implementeras skulle det nya museet vara en viktig plattform för finska design- och arkitekturområden, en ny destination för Finland och Helsingfors, ett nav för sakkunskap och inlärning och en aktiv kontaktpunkt för internationell dialog.
Det finns redan ett designmuseum och ett arkitekturmuseum i Finland, så varför behövs det ett nytt?
Det nya museet för arkitektur och design skulle slå samman två redan befintliga museer: Finlands arkitekturmuseum och Designmuseet och deras samlingar till en gemensam.

Både arkitektur och design har alltid varit viktiga delar av den finska samhälle och kultur. De är också sammanflätade discipliner. För närvarande finns två separata museer, bägge i gamla och små byggnader som aldrig var avsedda för museiändamål. I flera decennier har museerna upplevt ett brådskande behov av att uppgradera sina anläggningar, för att kunna erbjuda utställningar och offentliga program som uppfyller den ambitionsnivå som finsk arkitektur och design har att erbjuda.

Om detta genomförs skulle museet vara en unik mötesplats och attraktion som ger nya upplevelser för lokala och globala besökare i Helsingfors centrum.
Vad skulle det nya museet erbjuda?
Som ett nytt resmål för design- och arkitekturvänner, skulle det nya museet också vara en plats för inlärning, delning och sammankomst för alla nyfikna sinnen. Med ny innovativ teknik kan hela världen delta i museets aktiviteter och program.

En ny museibyggnad nära den historiska hamnen i centrala Helsingfors skulle vara en attraktion i sig, och museet skulle erbjuda toppmoderna utställningar och framåtblickande offentliga program som hjälper besökarna att utforska världen och samhället genom arkitektur och design. Det detaljerade programmet för utställningar och evenemang i museet kommer att planeras och meddelas senare.

Genomförandeplanen som nu har offentliggjorts beskriver museets verksamhet och tjänster samt visar vägkartan för museets förverkligande.
Vem skulle det nya museet rikta sig till?
Det nya museet skulle rikta sig till alla som vill utforska världen genom arkitektur och design.

Oavsett om en besökare är en designälskare från andra sidan världen, en lokal student som besöker ett museum för första gången, en expert som forskar eller något däremellan, erbjuder museet en plats för inlärning, delning, tankar och aktivitet.
Museets byggnad och plats
Var skulle det nya museet placeras?
Det nya museet skulle fungera i en ny byggnad belägen på Magasinstranden i Helsingfors södra hamnområde. Helsingfors stad anordnade en internationell kvalitets- och koncepttävling för design och genomförande av området Magasinstranden 2021–22. Utformningen av den nya museibyggnaden ingick inte i den här tävlingen. En separat designtävling för museet kommer att hållas senare, efter att slutligt beslut att grunda museet har fattats.

Museets läge är baserat på omfattande studier som genomfördes 2018–19. I studierna utvärderades flera olika platser och även befintliga byggnader som möjliga alternativ för museet.

Som ett resultat av detta bedömdes Södra kajen -området som en plats för museet tack vare dess närhet till besöks- och turistströmmarna och dess centrala läge i Helsingfors havs- och kulturlandskap.
När skulle designtävlingen för museibyggnaden öppnas?
Enligt en beräknad tidtabell skulle beslutsfattarna för Helsingfors stads och Finlands del år 2024 göra ett slutligt åtagande att grunda museet. I fall av ett positivt beslut skulle designtävlingen öppnas snart därefter.
När skulle museet öppna?
Fattas ett definitivt beslut om finansiering år 2024, kommer en designtävling att öppnas snart därefter. Baserat på tävlingen skulle en mer detaljerad tidsplan dras upp för utveckling, zonering och konstruktion av den nya museibyggnaden. Enligt målschemat skulle museet kunna öppna i den nya byggnaden 2030.
Vad händer med de befintliga museibyggnaderna?
Designmuseets och Finlands arkitekturmuseums byggnader ägs av Senatfastigheter, ett icke införlivat statligt bolag. Senatfastigheter kommer att besluta om byggnadernas användning senare.
Det nya museets organisation och finansiering
Hur skulle det nya museet finansieras?
Det nya museets ekonomiska modell bygger på tre pelare:

1. Ett operativt anslag på minst 150 miljoner euro. De årliga intäkterna från anslagen skulle upprätthålla museet. För närvarande har Helsingfors stad och Finlands stat villkorligt åtagit sig att donera 60 miljoner euro var till anslaget. Förutom staden och staten har fyra privata stiftelser också gjort villkorliga donationer; Jane och Aatos Erkkos stiftelse (20 miljoner euro), Finska kulturfonden (2 miljoner euro), Svenska kulturfonden i Finland (2 miljoner euro) och Saastamoinen stiftelse (1 miljon euro). Enligt den planerade finansieringsmodellen bör anslaget vara minst 150 miljoner euro.  

2. Årliga bidrag från utbildnings- och kulturministeriet. Det nya arkitektur- och designmuseet skulle åtnjuta status som ett nationellt museum på de representerade områdena. Denna status kommer med ett ansvar, som anges i den finska museilagen, och en ökad årlig subvention för att uppfylla dessa ändamål.

3. Självgenererad inkomst genom biljettförsäljning, sponsorering, produktförsäljning, restauranger och andra inkomstkällor som det nya museet kommer att söka i sin affärsmodell.
Hur skulle det nya museet administreras?
Helsingfors stad samt undervisnings- och kulturministeriet grundade 28.4.2022 Stiftelsen Finlands arkitektur- och designmuseum, vars syfte är att uppföra ett nytt museum. Som en del av genomförandet av planen har stiftelserna som upprätthåller Finlands arkitekturmuseum och Designmuseet med sina samlingar sammansmält till den för museet grundade Stiftelsen Finlands arkitektur- och designmuseum den 1 januari 2024. Samtidigt har museernas verksamhet överförts till AD-museet Ab som ägs av stiftelsen.
Projektfasen och beslutsfattande
Vem bestämmer om ett nytt museum ska byggas?
Centrala beslutsfattare i processen att grunda och bygga ett nytt museum för arkitektur och design är Helsingfors stad och Finland. Staden och staten – representerad av utbildnings- och kulturministeriet – skulle vara de två stora donatorerna till den nya museistiftelsens fond. Var och en har villkorligt förbundit sig att donera högst 60 miljoner euro.
För beslutsfattande har museistiftelsen tagit fram museets genomförandeplan. Planen publicerades i januari 2024.

Fyra privata stiftelser – Jane och Aatos Erkkos stiftelse, Finska kulturfonden, Svenska kulturfonden i Finland och Saastamoinen stiftelse – har också gjort villkorliga donationer. De två kulturfonderna skulle bidra med 2 miljoner euro var, Saastamoinen stiftelse 1 miljon euro och Jane och Aatos Erkkos stiftelse en donation på 20 miljoner euro, vilket betyder en exceptionellt stor donation i finsk kontext - den största som någonsin gjorts till ett kulturellt ändamål.

Samtliga potentiella donatorer har presenterat villkor som projektplanen måste uppfylla innan det slutliga avgörandet att donera medel till museet. Många av dessa villkor handlar om finansiella risker. Det överlappande villkoret är dock att uppfylla en tillräckligt hög ambitionsnivå – att skapa en institution som verkligen ligger på en internationell topp och ger något nytt till fältet arkitektur, design, museer och stadskultur.
Vad var styrgruppen och hur fungerar projektorganisationen?
I mars 2021 tillsatte Helsingfors stad och finska staten en styrgrupp för att övervaka och stödja projektfasen under 2021-2023. Styrgruppens verksamhet avslutades i slutet av 2023. Styrgruppen bestod av 15 experter, däribland representanter för staten, Helsingfors stad och nuvarande museer, samt andra experter inom arkitektur och design. Timo Laitinen (JK) var ordförande för styrgruppen.

Projektorganisationen startade sitt arbete i maj 2021, då projektdirektör Kaarina Gould utsågs att leda projektet, och hon har sedan juni 2022 även varit vd för Stiftelsen Finlands arkitektur- och designmuseum. I september 2021 började Reetta Turtiainen som projektchef i projektorganisationen. Kaarina och Reetta har nära samarbete med teamen på Arkitekturmuseet och Designmuseet och kontakter till Helsingfors stad och utbildnings- och kulturministeriet och flera andra intressenter. Utbildnings- och kulturministeriet har tillika utsett en projektledare för museiprojektet; Markku Inkeroinen startade i augusti 2021. Pyry Waltari anslöts till projektorganisationen som kommunikationsplanerare i mars 2022. Projektorganisationen verkar under Stiftelsen Finlands arkitektur- och designmuseum och har ett nära samarbete med personalen vid Arkitekturmuseet och Designmuseet, Helsingfors stad, undervisnings- och kulturministeriet och många andra intressenter.
Vad är Stiftelsen Finlands arkitektur- och designmuseum?
Stiftelsen Finlands arkitektur- och designmuseum grundades i Helsingfors 28.4.2022. Dess stiftelseurkund signerades av vetenskaps- och kulturminister Antti Kurvinen, Helsingfors borgmästare Juhana Vartiainen, utbildnings- och kulturministeriets kanslichef Anita Lehikoinen samt Helsingfors stads kanslichef Sami Sarvilinna.

Stiftelsens uppgift är att uppföra ett nytt, i internationell bemärkelse högklassigt arkitektur- och designmuseum, vars nybyggnad placeras i Södra hamnen, Helsingfors. Stiftelsen ansvarar för museets finansiering och övervakar museets kapital. Finlands arkitekturmuseum och Designmuseet med sina samlingar sammansmält till den för det nya museet grundade Stiftelsen Finlands arkitektur- och designmuseum i början av 2024.

Timo Laitinen (JK) utsågs till styrelseordförande för Stiftelsen Finlands arkitektur- och designmuseum. Han var även ordförande i styrgruppen för museiprojektet 2021-2023.

Stiftelsen Finlands arkitektur- och designmuseum har ett nära samarbete med Fastighets Ab ADM, grundat i augusti 2022, som har ansvar för planering och utveckling av byggprojektet för Nya museet för arkitektur och design, bland annat anordna en designtävling för museibyggnaden. Bolagets ägande delas på hälften mellan Helsingfors stad och staten Finland, projektets huvudfinansiärer.

Stiftelsen äger till fullo AD-museet Ab, etablerat hösten 2023, som fortsätter Arkitekturmuseets och Designmuseets arbete med ansvar för den operativa museiverksamheten.
Vem är med och skapar det nya museet?
Planeringen av det nya museet är ett samarbete mellan de olika intressenterna. Arbetet bygger på en förstudie och en konceptstudie som genomfördes 2018-2019 av utbildnings- och kulturministeriet i samråd med Helsingfors stad. I studierna har över 250 personer, inklusive professionella inom arkitektur, design och kreativa områden, museiexperter, medborgare och representanter från den offentliga sektorn engagerats genom intervjuer, verkstäder och möten. För närvarande samordnas projektplaneringen av projektorganisationen. Projektorganisationen arbetar i samråd med grundarna av det nya arkitektur- och designmuseet, utbildnings- och kulturministeriet, Helsingfors stad, Designmuseet och Finlands arkitekturmuseum. Dessutom är flera andra parter ständigt involverade i arbetet.
Kan jag bidra till planeringen av museet?
Under 2019 intervjuades olika grupper - till exempel lokala ungdomar och pensionärer, turister i Helsingfors och ett nätverk av musei-, design- och arkitekturproffs - om deras önskemål och förväntningar inför det nya museet. Den pågående projektfasen bygger på detta arbete.

Dialogerna mellan olika grupper fortsätter medan projektet går mot dess avslutningsskede och även efteråt. Vi tar emot funderingar och respons också på adress hello@admuseo.fi.

Dessutom för Finlands arkitekturmuseum och Designmuseet ständigt en dialog med sin publik, kunder och andra intressegrupper. För mer information om museernas aktiviteter, besök www.designmuseum.fi och www.mfa.fi

Finns det någonting annat du kanske vill veta?
Kontakta projektteamet på hello@admuseo.fi för vi vill gärna höra av dig!

Vi föreslår också att du prenumererar på vårt nyhetsbrev, för att hålla dig uppdaterad om vad som händer och sker angående det nya arkitektur- och designmuseet.

Om museet
Illustration of Alvar Aalto
Illustrationen av Anja Reponen
Vad?
Ett nytt museum kommer till staden

Ett nytt museum för arkitektur och design kommer till Helsingfors. Utöver ett naturligt färdmål för arkitektur- och designälskare kommer museet också att vara en plats för inlärning, delning och alla nyfikna sinnens mötesplats. En ny museibyggnad nära den historiska hamnen i centrala Helsingfors kommer att inrymma toppmoderna utställningar och framtidsinriktade program. Med hjälp av ny teknik kan hela världen delta i konversationen.

Både Helsingfors stad och den finska staten har villkorligt förbundit sig att understöda det nya museet med betydande donationer. Tre privata stiftelser har gått samman, det totala kapitalet som samlats in nådde nästan målet på 150 miljoner euro. Alla parter har ställt villkor för sin finansiering, med det gemensamma villkoret att museet måste vara i en klass för sig - globalt. En institution som omdefinierar konceptet museum men ändå respekterar ett nationalmuseums ansvar på dess område.

Nyheter
Nyheter om det nya museet
Illustrationen av Anja Reponen
Suunnittelukilpailu
Suunnittelukilpailu

Uudelle arkkitehtuuri- ja designmuseolle toteutetaan Helsingin Makasiinirantaan arkkitehtonisesti ja kaupunkikuvallisesti korkealuokkainen museorakennus, joka luo puitteet kansainvälisen huipputason museotoiminnalle.

Uudesta museorakennuksesta järjestetään yleinen ja kansainvälinen, kaksivaiheinen suunnittelukilpailu.

Suunnittelukilpailu alkaa 15. huhtikuuta 2024. Kilpailun 1. vaihe päättyy 29. elokuuta 2024. Kilpailun tulokset julkistetaan syyskuussa 2025.

Let's be in touch

Below you’ll find contact details of the project team planning the new museum of architecture and design.We would love to keep you posted through our Newsletter.

Check also the FAQ for more information.

Om museet
Illustration of Alvar Aalto
Illustrationen av Anja Reponen
Vad?
Ett nytt museum kommer till staden

Ett nytt museum för arkitektur och design kommer till Helsingfors. Utöver ett naturligt färdmål för arkitektur- och designälskare kommer museet också att vara en plats för inlärning, delning och alla nyfikna sinnens mötesplats. En ny museibyggnad nära den historiska hamnen i centrala Helsingfors kommer att inrymma toppmoderna utställningar och framtidsinriktade program. Med hjälp av ny teknik kan hela världen delta i konversationen.

Både Helsingfors stad och den finska staten har villkorligt förbundit sig att understöda det nya museet med betydande donationer. Tre privata stiftelser har gått samman, det totala kapitalet som samlats in nådde nästan målet på 150 miljoner euro. Alla parter har ställt villkor för sin finansiering, med det gemensamma villkoret att museet måste vara i en klass för sig - globalt. En institution som omdefinierar konceptet museum men ändå respekterar ett nationalmuseums ansvar på dess område.

Nyheter
Nyheter om det nya museet
Illustrationen av Anja Reponen
ARKITEKTURens och designens nya hem
Undervisnings- och kulturministeriet LogoHelsingfors stad LogoDesignmuseo LogoFinlands Arkitekturmuseum Logo
ARKITEKTURens och designens nya hem
Undervisnings- och kulturministeriet LogoHelsingfors stad LogoDesignmuseo LogoFinlands Arkitekturmuseum Logo
Webbplatsen använder kakor. Med hjälp av kakor gör vi det lättare för dig att använda webbplatsen.

Mer information hittar du här.