stäng kontakt ikonen
Kontakt & FAQ
Illustrationen av Anja Reponen
Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till projektgruppen som planerar det nya museet för arkitektur och design. Vi vill gärna hålla dig uppdaterad via vårt Nyhetsbrev.

Projektteam

Vi eftersträvar en övergripande plan som omfattar alla aspekter av det nya museet - institutionellt, ekonomiskt, programmering, partnerskap, en konstruktion för byggnaden, allt som tänkas kan. Utifrån planen kommer finansiärerna att besluta om att bygga det nya museet. Om du har en idé som du tycker vi borde höra, en partner du tycker att vi borde arbeta med, tveka inte att höra av dig. Om du inte är säker på vem du ska kontakta kan du alltid maila hello@admuseo.fi så skickas ditt meddelande vidare till rätt part.

Projektledare
Kaarina Gould
kaarina.gould@admuseo.fi
Projektplanerare
Reetta Turtiainen
reetta.turtiainen@admuseo.fi
Projektplanerare
Markku Inkeroinen
markku.inkeroinen@gov.fi
Designmuseet & Museet för finsk arkitektur

De två museerna kommer småningom att smälta samman till det nya museet och helheten kommer att bli mycket mer än summan av dess delar. Besök deras webbplatser för information om utställningar och evenemangsprogram, öppettider och kontaktuppgifter.

www.designmuseum.fi   |   www.mfa.fi

Styrgruppen för det nya museet för arkitektur och design

I mars 2021 tillsatte Helsingfors stad och utbildnings- och kulturministeriet en styrgrupp för att övervaka projektet och stöda projektteamet. Styrgruppen leds av Timo Laitinen, statskontorets generaldirektör.

Medlemmar i styrgruppen är:

Jannica Fagerholm, Verkställande direktör, Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse

Carina Jaatinen, Museichef, Arkitekturmuseet

Riitta Kaivosoja, överdirektör, Undervisnings- och kulturministeriet

Annika Klimenko, budgetråd, vicebudgetchef, Finansministeriets budgetavdelning

Mirkku Kullberg, VD och grundare, Glasshouse Helsinki

Tommi Laitio, kultur- och fritidschef, Helsingfors stad

Timo Laitinen, generaldirektör, Statskontoret

Rikhard Manninen, markanvändningschef, Helsingfors stad

Kerstin Rinne, styrelsemedlem, Jane och Aatos Erkkos stiftelse

Päivi Salonen, kulturrådgivare, Undervisnings- och kulturministeriet

Jukka Savolainen, museichef, Designmuseet

Tuula Saxholm, finansdirektör, Helsingfors stad

Ulla Teräs, styrelsens ordförande, Stiftelsen för Finlands arkitekturmuseum

Ari Tolppanen, styrelsens ordförande, Aristo-Invest

Anna Valtonen, styrelsens ordförande, Stiftelsen för Designmuseet
För att kontakta styrgruppen, skicka ett meddelande till hello@admuseo.fi

FAQ
Om det nya museet
Vad är det nya arkitektur- och designmuseet?
Baserat på en grundlig förhandsstudie (2018) och en konceptstudie (2019), på uppdrag av Finlands utbildnings- och kulturministerium och Helsingfors stad, har ett initiativ för att grunda ett nytt museum för arkitektur och design i Helsingfors gått vidare till ett konkret projektskede. På våren 2021 tillsatte Helsingfors tillsammans med utbildnings- och kulturministeriet en styrgrupp på hög nivå för att stödja och övervaka arbetet med bildandet av en projektorganisation som utarbetar en övergripande plan för det nya museets grundande. Enligt planen är målet att fatta ett slutgiltigt beslut under 2023 att grunda museet. Om detta implementeras skulle det nya museet vara en viktig plattform för finska design- och arkitekturområden, en ny destination för Finland och Helsingfors, ett nav för sakkunskap och inlärning och en aktiv kontaktpunkt för internationell dialog.
Det finns redan ett designmuseum och ett arkitekturmuseum i Finland, så varför behövs det ett nytt?
Det nya museet för arkitektur och design skulle slå samman två redan befintliga museer: Finlands arkitekturmuseum och Designmuseet och deras samlingar till en gemensam. Både arkitektur och design har alltid varit viktiga delar av den finska samhälle och kultur. De är också sammanflätade discipliner. För närvarande finns två separata museer, bägge i gamla och små byggnader som aldrig var avsedda för museiändamål. I flera decennier har museerna upplevt ett brådskande behov av att uppgradera sina anläggningar, för att kunna erbjuda utställningar och offentliga program som uppfyller den ambitionsnivå som finsk arkitektur och design har att erbjuda. Om detta genomförs skulle museet vara en unik mötesplats och attraktion som ger nya upplevelser för lokala och globala besökare i Helsingfors centrum.
Vad skulle det nya museet erbjuda?
Som ett nytt resmål för design- och arkitekturvänner, skulle det nya museet också vara en plats för inlärning, delning och sammankomst för alla nyfikna sinnen. Med ny innovativ teknik kan hela världen delta i museets aktiviteter och program.
En ny museibyggnad nära den historiska hamnen i centrala Helsingfors skulle vara en attraktion i sig, och museet skulle erbjuda toppmoderna utställningar och framåtblickande offentliga program som hjälper besökarna att utforska världen och samhället genom arkitektur och design. Det detaljerade programmet för utställningar och evenemang i museet kommer att planeras och meddelas senare. Det kan lämnas osagt att den nya museibyggnaden, dess verksamhet och programmering kommer att innehålla kärnvärdena miljömässig, kulturell och social hållbarhet.
Vem skulle det nya museet rikta sig till?
Det nya museet skulle rikta sig till alla som vill utforska världen genom arkitektur och design. Oavsett om en besökare är en designälskare från andra sidan världen, en lokal student som besöker ett museum för första gången, en expert som forskar eller något däremellan, erbjuder museet en plats för inlärning, delning, tankar och aktivitet.
Museets byggnad och plats
Var skulle det nya museet placeras?
Det nya museet skulle fungera i en ny byggnad belägen på Magasinstranden i Helsingfors södra hamnområde. På sommaren 2021 anordnade Helsingfors stad en internationell kvalitets- och koncepttävling för design och genomförande av området Magasinstranden. Utformningen av den nya museibyggnaden ingår inte i tävlingsprogrammet. En separat arkitekttävling för museet kommer att hållas senare, efter att slutligt beslut att bygga museet har fattats. Museets läge är baserat på omfattande studier som genomfördes 2018-2019. I studierna utvärderades flera olika platser och även befintliga byggnader som möjliga alternativ för museet. Som ett resultat av detta bedömdes Södra kajen -området som en plats för museet tack vare dess närhet till besöks- och turistströmmarna och dess centrala läge i Helsingfors havs- och kulturlandskap.
När skulle arkitekttävlingen för museibygget öppnas?
Enligt en beräknad tidtabell skulle beslutsfattarna för Helsingfors stads och Finlands del i början av 2023 göra ett slutligt åtagande att grunda museet. I fall av ett positivt beslut skulle arkitekttävlingen öppnas senare samma år.
När skulle museet öppna?
Fattas ett definitivt beslut om finansiering år 2023, kommer en arkitekttävling att öppnas senare samma år. Baserat på tävlingen skulle en mer detaljerad tidsplan dras upp för utveckling, zonering och konstruktion av den nya museibyggnaden. Datum för öppnande av det nya museet kommer att specificeras senare.
Vad händer med de befintliga museibyggnaderna?
Designmuseets och Finlands arkitekturmuseums byggnader ägs av Senatfastigheter, ett icke införlivat statligt bolag. Senatfastigheter kommer att besluta om byggnadernas användning senare.
Det nya museets organisation och finansiering
Hur skulle det nya museet finansieras?
Det nya museets ekonomiska modell bygger på tre pelare:

1. Ett operativt anslag på minst 150 miljoner euro. De årliga intäkterna från anslagen skulle upprätthålla museet. För närvarande har Helsingfors stad och Finlands stat villkorligt åtagit sig att donera 60 miljoner euro var till anslaget. Förutom staden och staten har tre privata stiftelser också gjort villkorliga donationer; Jane och Aatos Erkkos stiftelse (20 miljoner euro), Finska kulturfonden (2 miljoner euro) och Svenska kulturfonden i Finland (2 miljoner euro). Enligt den planerade finansieringsmodellen bör anslaget vara minst 150 miljoner euro.  

2. Årliga bidrag från utbildnings- och kulturministeriet. Det nya arkitektur- och designmuseet skulle åtnjuta status som ett nationellt museum på de representerade områdena. Denna status kommer med ett ansvar, som anges i den finska museilagen, och en ökad årlig subvention för att uppfylla dessa ändamål.

3. Självgenererad inkomst genom biljettförsäljning, sponsorering, produktförsäljning, restauranger och andra inkomstkällor som det nya museet kommer att söka i sin affärsmodell.
Hur skulle det nya museet administreras?
En ny privat stiftelse kommer att bildas av Helsingfors stad och utbildnings- och kulturministeriet för att stå värd för det nya museet. De två befintliga museerna, Designmuseet och Finska arkitekturmuseet, med sina omfattande samlingar, kommer att gå samman i den nya grunden. Huvudfokus för den nya museifonden är att förvalta kapitalet och samlingarna.  

Den dagliga museiverksamheten och tjänsterna skulle samordnas av ett aktiebolag, som skulle äga hela museifonden. En mer detaljerad organisationsmodell för det nya museet kommer att dras upp som en del av den pågående projektplaneringen.
Det nya museets organisation och finansiering
Vem bestämmer om ett nytt museum ska byggas?
Centrala beslutsfattare i processen att grunda och bygga ett nytt museum för arkitektur och design är Helsingfors stad och Finland. Staden och staten - representerad av utbildnings- och kulturministeriet, skulle vara de två stora donatorerna till den nya museistiftelsens fond. Var och en har villkorligt förbundit sig att donera högst 60 miljoner euro. Det slutliga åtagandet kommer att göras baserat på den plan som projektteamet för närvarande utarbetar i samarbete med Arkitekturmuseet och Designmuseet.

Tre privata stiftelser - Jane och Aatos Erkkos stiftelse, Finska kulturfonden och Svenska kulturfonden i Finland - har också gjort villkorliga donationer. De två kulturfonderna skulle bidra med 2 miljoner euro var, och Erkko en donation på 20 miljoner euro, vilket betyder en exceptionellt stor donation i finsk kontext - den största som någonsin gjorts till ett kulturellt ändamål.

Samtliga potentiella donatorer har presenterat villkor som projektplanen måste uppfylla innan det slutliga avgörandet att donera medel till museet. Många av dessa villkor handlar om finansiella risker. Det överlappande villkoret är dock att uppfylla en tillräckligt hög ambitionsnivå - att skapa en institution som verkligen ligger på en internationell topp och ger något nytt till fältet arkitektur, design, museer och stadskultur.
Hur fungerar projektorganisationen och vad händer härnäst?
I mars 2021 tillsatte Helsingfors stad och finska staten en styrgrupp för att övervaka och stödja projektfasen under 2021-2023. En projektorganisation startade sitt arbete i maj 2021 när projektdirektör Kaarina Gould utsågs att leda projektet. I september 2021 började Reetta Turtiainen som projektledare i projektorganisationen. Kaarina och Reetta har nära samarbete med teamen på Arkitekturmuseet och Designmuseet och kontakter till Helsingfors stad och utbildnings- och kulturministeriet och flera andra intressenter. Utbildnings- och kulturministeriet har tillika utsett en projektledare för museiprojektet; Markku Inkeroinen startade i augusti 2021.

Styrgruppen för museiprojektet leds av Timo Laitinen, generaldirektör för Finlands statskassa, med 14 experter, inklusive representanter från regeringen, Helsingfors stad, presentera museer och andra experter inom arkitektur och design som medlemmar.

Styrgruppen består av följande medlemmar:

Timo Laitinen, generaldirektör, Statskontoret
Jannica Fagerholm, verkställande direktör, Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse rf.
Carina Jaatinen, museichef, Arkitekturmuseet
Riitta Kaivosoja, överdirektör, Undervisnings- och kulturministeriet
Annika Klimenko, budgetråd, vicebudgetchef, Finansministeriets budgetavdelning
Mirkku Kullberg, VD och grundare, Glasshouse Helsinki
Tommi Laitio, kultur- och fritidschef, Helsingfors stad
Rikhard Manninen, markanvändningschef, Helsingfors stad
Kerstin Rinne, styrelsemedlem, Jane och Aatos Erkkos stiftelse
Päivi Salonen, kulturrådgivare, Undervisnings- och kulturministeriet
Jukka Savolainen, museichef, Designmuseet
Tuula Saxholm, finansdirektör, Helsingfors stad
Ulla Teräs, styrelsens ordförande, Stiftelsen för Finlands arkitekturmuseum
Ari Tolppanen, diplomingenjör
Anna Valtonen, styrelsens ordförande, Stiftelsen för Designmuseet

För närvarande arbetar projektgruppen tillsammans med olika intressenter hårt för att ta fram ett visionärt koncept, en drifts- och finansieringsmodell, en uppdatering av design och andra nödvändiga data som behövs för att fatta ett slutgiltigt beslut om att bygga det nya museet.
Vem är med och skapar det nya museet?
Planeringen av det nya museet är ett samarbete mellan de olika intressenterna. Arbetet bygger på en förstudie och en konceptstudie som genomfördes 2018-2019 av utbildnings- och kulturministeriet i samråd med Helsingfors stad. I studierna har över 250 personer, inklusive professionella inom arkitektur, design och kreativa områden, museiexperter, medborgare och representanter från den offentliga sektorn engagerats genom intervjuer, verkstäder och möten. För närvarande samordnas projektplaneringen av projektorganisationen. Projektorganisationen arbetar i samråd med grundarna av det nya arkitektur- och designmuseet, utbildnings- och kulturministeriet, Helsingfors stad, Designmuseet och Finlands arkitekturmuseum. Dessutom är flera andra parter ständigt involverade i arbetet.
Kan jag bidra till planeringen av museet?
Under 2019 intervjuades olika grupper - till exempel lokala ungdomar och pensionärer, turister i Helsingfors och ett nätverk av musei-, design- och arkitekturproffs - om deras önskemål och förväntningar inför det nya museet. Den pågående projektfasen bygger på detta arbete.

Nästa möjlighet att göra din röst hörd kommer i december 2021, då de första förslagen för Magasinstrandens kvalitet och konceptkonkurrens kommer att presenteras för kommentarer. Förslagen publiceras på Kerro kantasi (Säg din åsikt) webbtjänsten som upprätthålls av Helsingfors stad. Du kan följa kvalitets- och koncepttävlingens gång på makasiiniranta.hel.fi. Tävlingen Magasinstranden handlar inte om själva museet utan om området kring det framtida museet. När beslutet har fattats att bygga, kommer utvecklingsfasen att vara öppen för ytterligare deltagande och engagemang.

Dessutom för Finlands arkitekturmuseum och Designmuseet ständigt en dialog med sin publik, kunder och andra intressegrupper. För mer information om museernas aktiviteter, besök www.designmuseum.fi och www.mfa.fi

Finns det någonting annat du kanske vill veta?
Kontakta projektteamet på hello@admuseo.fi för vi vill gärna höra av dig!

Vi föreslår också att du prenumererar på vårt nyhetsbrev, för att hålla dig uppdaterad om vad som händer och sker angående det nya arkitektur- och designmuseet.

Om museet
Illustration of Alvar Aalto
Illustrationen av Anja Reponen
Vad?
Ett nytt museum kommer till staden

Ett nytt museum för arkitektur och design kommer till Helsingfors. Utöver ett naturligt färdmål för arkitektur- och designälskare kommer museet också att vara en plats för inlärning, delning och alla nyfikna sinnens mötesplats. En ny museibyggnad nära den historiska hamnen i centrala Helsingfors kommer att inrymma toppmoderna utställningar och framtidsinriktade program. Med hjälp av ny teknik kan hela världen delta i konversationen.

Både Helsingfors stad och den finska staten har villkorligt förbundit sig att understöda det nya museet med betydande donationer. Tre privata stiftelser har gått samman, det totala kapitalet som samlats in nådde nästan målet på 150 miljoner euro. Alla parter har ställt villkor för sin finansiering, med det gemensamma villkoret att museet måste vara i en klass för sig - globalt. En institution som omdefinierar konceptet museum men ändå respekterar ett nationalmuseums ansvar på dess område.

Nyheter
Nyheter om det nya museet
Illustrationen av Anja Reponen
Om museet
Illustration of Alvar Aalto
Illustrationen av Anja Reponen
Vad?
Ett nytt museum kommer till staden

Ett nytt museum för arkitektur och design kommer till Helsingfors. Utöver ett naturligt färdmål för arkitektur- och designälskare kommer museet också att vara en plats för inlärning, delning och alla nyfikna sinnens mötesplats. En ny museibyggnad nära den historiska hamnen i centrala Helsingfors kommer att inrymma toppmoderna utställningar och framtidsinriktade program. Med hjälp av ny teknik kan hela världen delta i konversationen.

Både Helsingfors stad och den finska staten har villkorligt förbundit sig att understöda det nya museet med betydande donationer. Tre privata stiftelser har gått samman, det totala kapitalet som samlats in nådde nästan målet på 150 miljoner euro. Alla parter har ställt villkor för sin finansiering, med det gemensamma villkoret att museet måste vara i en klass för sig - globalt. En institution som omdefinierar konceptet museum men ändå respekterar ett nationalmuseums ansvar på dess område.

Nyheter
Nyheter om det nya museet
Illustrationen av Anja Reponen
ARKITEKTURens och designens nya hem
Undervisnings- och kulturministeriet LogoHelsingfors stad LogoDesignmuseo LogoFinlands Arkitekturmuseum Logo
ARKITEKTURens och designens nya hem
Undervisnings- och kulturministeriet LogoHelsingfors stad LogoDesignmuseo LogoFinlands Arkitekturmuseum Logo
Webbplatsen använder kakor. Med hjälp av kakor gör vi det lättare för dig att använda webbplatsen.

Mer information hittar du här.