Dataskyddsbeskrivning
Dataskyddslag 1050/2018
Detta utlåtande upprättades den 4 oktober 2021, uppdaterad den 4 juli 2022.
Registeradministratör
Stiftelsen Finlands arkitektur- och designmuseum
Högbergsgatan 23, 00130 Helsingfors
hello@admuseo.fi
Kontaktperson i frågor gällande registret
Pyry Waltari
‍Högbergsgatan 23, 00130 Helsingfors
pyry.waltari@admuseo.fi
Registrets namn
Nyhetsbrevregister för Nytt museum för arkitektur och design.
Avsikten med behandlingen av personuppgifterna
Registret används till att upprätthålla kundrelationer genom att informera om aktuella nyheter om Nytt museum för arkitektur och design.
Registrets datainnehåll
Registret omfattar kundernas personuppgifter; släktnamn, förnamn, titel, organisation och e-postadress.
Regelrätta källor
Kunden registrerar sig som nyhetsbrevets prenumerant, på nätsidor eller genom att förmedla uppgifterna med en särskild begäran via e-post eller med sitt visitkort. Registret uppdateras och information avlägsnas på det sätt som lagen förutsätter.
Regelrätt överlåtelse
Stiftelsen Finlands arkitektur- och designmuseum överlåter inte registrets uppgifter till tredje part. De huvudsakliga kontaktpersonerna för Designmuseet får dock behandla kontaktuppgifter med Stiftelsen Finlands arkitektur- och designmuseums tillstånd.
Transport av uppgifterna utanför EU eller EEC
Registrets uppgifter överlåts inte utanför EU eller EEC.
Registrets skyddsprinciper
A) Manuellt samlat material
Uppgifter insamlade manuellt avförs i en förseglad papperscontainer omedelbart efter, att uppgifterna transporterats till den elektroniska databasen.

B) ADB-behandling av uppgifter
Uppgifterna i registret finns i Gruppo-databasen, dit tillträde är begränsat och vars bruksrättigheter endast utvalda personer har.
Granskningsrätt
Var och en har rätt att granska sina personuppgifter i registret. Detta ansöks om hos Stiftelsen Finlands arkitektur- och designmuseum.
Rätt till ändringsyrkan
Var och en har rätt att yrka på ändring i sina personuppgifter. Ändringsyrkan bör sändas till kontaktpersonen vid Stiftelsen Finlands arkitektur- och designmuseum.
Övriga rättigheter gällande behandling av personuppgifter
Registrets information förvaras i en databas, som är skyddat med lösenord. Kundregistret samt datasystemets apparatur som behandlar registret befinner sig i förseglade maskinrum och själva systemet skyddas av en brandmur. Åtkomst till kundregistret har endast de av Stiftelsen Finlands arkitektur- och designmuseums och Designmuseet-stiftelsens personal, vars arbetsuppgifter förutsätter detta. Kundregistret skyddas av personliga lösenord.
Ändringar av dataskyddsbeskrivningen
Den här dataskyddsbeskrivningen kan ändras över tid. Den senaste versionen av dataskyddsbeskrivningen finns alltid på den här sidan.
Grundare
Grundande Partners
Webbplatsen använder kakor. Med hjälp av kakor gör vi det lättare för dig att använda webbplatsen.

Mer information hittar du här.