Tietosuojaseloste
Tietosuojalaki 1050/2018
Laatimispäivä 4.10.2021
Rekisterinpitäjä
Designmuseon säätiö 07812511
Korkeavuorenkatu 23, 00130 Helsinki
Puh. +358 9 6220 540
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Anne Gadd
Korkeavuorenkatu 23, 00130 Helsinki
anne.gadd@designmuseum.fi tel. 050 540 23 50
Rekisterin nimi
Uuden arkkitehtuuri- ja designmuseohankkeen uutiskirjeen tilaajarekisteri
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteriä käytetään asiakassuhteiden ylläpitämiseen tiedottamalla Uuden arkkitehtuuri- ja designmuseohankkeen ajankohtaisista asioista.
Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää asiakkaan yhteystiedot, joita ovat sukunimi, etunimet, titteli, organisaatio ja sähköpostiosoite, sekä lupa tai kielto lähettää sähköistä suoramarkkinointia.
Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaan rekisteröityessä uutiskirjeen tilaajaksi uuden arkkitehtuuri- ja designmuseohankkeen verkkosivuilla, toimittamalla tiedot erillisen pyynnön kanssa sähköpostitse tai käyntikortilla.
Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Designmuseo säätiö ei luovuta rekisterin tietoja kolmansille osapuolille. Uuden arkkitehtuuri- ja designmuseohankkeen henkilöstö voivat kuitenkin käsitellä rekisterin tietoja Designmuseon luvalla.
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Rekisterin suojauksen periaatteet
Mahdollinen manuaalisesti kerätty yhteystietolista poistetaan poistetaan lukittuun paperinkeräysastiaan sen jälkeen kun tiedot on siirretty sähköiseen tietokantaan. Rekisterin sisältämät tiedot ovat Gruppo-tietokannassa, johon on rajattu pääsy (ja rajatut käyttöoikeudet) vain tietyille henkilöille
Rekisteröidyn oikeudet
Uutiskirjeen tilaus on peruttavissa milloin tahansa.

Jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja oikeus vaatia tiedon korjaamista. Lisäksi jokaisella on oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista.

Tietoja pyydettäessä tulee ottaa yhteys Designmuseon säätiön yhteyshenkilöön.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö Designmuseon säätiön yhteyshenkilölle.

Rekisteröityä voidaan pyytää tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Designmuseon säätiö voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterin tietosisältö säilytetään tietokannassa, joka on suojattu salasanoin ja asiakasrekisteri ja sitä käsittelevät tietojärjestelmän laitteistot sijaitsevat lukituissa konesaleissa ja järjestelmä on suojattu palomuurilla. Asiakasrekisteriin on pääsy vain sellaisilla Designmuseon säätiön ja Uuden arkkitehtuuri- ja designmuseohankkeen työntekijöillä, joiden työtehtävien suorittamiseen pääsy on tarpeellista. Asiakasrekisteri on suojattu henkilökohtaisin salasanoin.
Perustajat
Perustajakumppanit
Käytämme evästeitä, jotta voimme parantaa sivuston käyttökokemusta ja kehittää sivustoa. Painamalla "Salli kaikki evästeet", hyväksyt sivuston käyttöehdot.

Saat lisätietoja käyttöehdoista täältä.