Tietosuojaseloste
Tietosuojalaki 1050/2018
Laatimispäivä 4.10.2021, päivitetty 4.7.2022
Rekisterinpitäjä
Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiö 32901946 Korkeavuorenkatu 23, 00130 Helsinki
hello@admuseo.fi
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Pyry Waltari
Korkeavuorenkatu 23, 00130 Helsinki
pyry.waltari@admuseo.fi
Rekisterin nimi
Uuden arkkitehtuuri- ja designmuseohankkeen uutiskirjeen tilaajarekisteri.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteriä käytetään asiakassuhteiden ylläpitämiseen tiedottamalla uuden arkkitehtuuri- ja designmuseohankkeen ajankohtaisista asioista.
Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää asiakkaan yhteystiedot, joita ovat sukunimi, etunimet, titteli, organisaatio ja sähköpostiosoite, sekä lupa tai kielto lähettää sähköistä suoramarkkinointia.
Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaan rekisteröityessä uutiskirjeen tilaajaksi uuden arkkitehtuuri- ja designmuseohankkeen verkkosivuilla, toimittamalla tiedot erillisen pyynnön kanssa sähköpostitse tai käyntikortilla.
Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiö ei luovuta rekisterin tietoja kolmansille osapuolille. Designmuseon henkilöstö voi käsitellä rekisterin tietoja Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiön luvalla.
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Rekisterin suojauksen periaatteet
Mahdollinen manuaalisesti kerätty yhteystietolista poistetaan poistetaan lukittuun paperinkeräysastiaan sen jälkeen kun tiedot on siirretty sähköiseen tietokantaan. Rekisterin sisältämät tiedot ovat Gruppo-tietokannassa, johon on rajattu pääsy (ja rajatut käyttöoikeudet) vain tietyille henkilöille.
Rekisteröidyn oikeudet
Uutiskirjeen tilaus on peruttavissa milloin tahansa.

Jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja oikeus vaatia tiedon korjaamista. Lisäksi jokaisella on oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista.

Tietoja pyydettäessä tulee ottaa yhteys Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiön yhteyshenkilöön.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiön yhteyshenkilölle.

Rekisteröityä voidaan pyytää tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiö voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterin tietosisältö säilytetään tietokannassa, joka on suojattu salasanoin, ja asiakasrekisteri sekä sitä käsittelevät tietojärjestelmän laitteistot sijaitsevat lukituissa konesaleissa ja järjestelmä on suojattu palomuurilla.

Asiakasrekisteriin on pääsy vain sellaisilla Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiön sekä Designmuseon säätiön työntekijöillä, joiden työtehtävien suorittamiseen pääsy on tarpeellista. Asiakasrekisteri on suojattu henkilökohtaisin salasanoin.
Tietosuojaselosteen päivittäminen
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää tarvittaessa. Kulloinkin voimassa oleva tietosuojaseloste on nähtävissä verkkosivuilla.
Perustajat
Perustajakumppanit
Käytämme evästeitä, jotta voimme parantaa sivuston käyttökokemusta ja kehittää sivustoa. Painamalla "Salli kaikki evästeet", hyväksyt sivuston käyttöehdot.

Saat lisätietoja käyttöehdoista täältä.